Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Cha Stefano Martoglio được bầu chọn làm Tồng Cố Vấn Vùng Địa Trung Hải

Tổng Tu Nghị 27: Cha Stefano Martoglio được bầu chọn làm Tồng Cố Vấn Vùng Địa Trung Hải

Email In PDF.

(ANS - Roma): 28.03.2014 - Tổng Tu Nghị 27 đã bầu chọn Cha Stefano Martoglio làm Tổng Cố Vấn phụ trách miền Địa Trung Hải (miền mới). Cho đến nay, ngài là Bề Trên đặc trách vùng đặc biệt ở Piedmont và Valle d’Aosta.


Cha Bề Trên Cả nói tiếng Tây Ban Nha khi ngài mời Cha Bề trên tân cử cũng dùng tiếng Tây Ban Nha, giống như ngài đang cố thực tập nói tiếng Ý. Cha BTC Fernandez và tân BTM Địa Trung Hải, Cha Stefano Martoglio cùng ngỏ lời cám ơn 2 vị: Cha José Miguel Nunez và Cha Pier Fausto Frisoli đã đặc trách 2 miền trước đây, giờ đây được sát nhập thành miền Địa Trung Hải. Cha Stefano đã chấp nhận kết quả việc bầu chọn, tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa và lời cầu nguyện của anh em hội viên.

Cha Stefano Martoglio sinh ngày 30 tháng 11 năm 1965 tại Torino. Ngài gia nhập Tập viện thuộc cộng thể Monte Oliveto ở Pinerolo năm 1984, khấn lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 1985 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ ở Torino, và khấn trọn đời ngày 27 tháng 10 năm 1992 tại Castelnuovo Don Bosco. Ngài lãnh tác vụ linh mục ở Torino ngày 11 tháng 6 năm 1994.

Ngài là thành viên ban Cố vấn nhà tại Cộng thể Pinerolo và Cộng thể Dominic Savio ở Valdocco, trước khi Ngài được bổ nhiệm làm Giám Đốc Cộng thể nhà Mẹ ở Valdocco năm 2004.

Vào năm 2008, Ngài được chỉ định làm Bề Trên Miền Piedmont và Valle d’Aosta. Ngài tham dự Tổng Tu Nghị 25, và là thành viên Ủy Ban Tiền Tổng Tu Nghị 27.

Cha Martoglio là Bề Trên Miền Địa Trung Hải, một miền mới thành lập theo quyết định của Tổng Tu Nghị 27 khi định dạng lại các vùng ở Âu Châu. Vùng mới này bao gồm: Các Tỉnh Dòng miền Trung Italia, vùng Piedmont và Valle d’Aosta, cùng với các Tỉnh Dòng ở Nước Ý: Tỉnh Dòng Lombardy và Emilia, Tỉnh Dòng Nam Ý, Tỉnh Dòng Đông Bắc Ý và Sicily, cộng thêm Tỉnh Dòng Trung Đông, Bồ Đào Nha và 2 Tỉnh Dòng ở Tây Ban Nha hiện nay, gồm có: Barcelona Bilbao, Leon, Madrid, Serville và Valencia. Sáu Tỉnh Dòng cũ của Tây Ban Nha được thu lại chỉ còn hai: Tỉnh Dòng Trung tâm Tây Ban Nha và Tỉnh Dòng Bắc – Tây – Địa Trung Hải Tây Ban Nha.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ