Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Một gợi mở cho Niềm Hy Vọng Hòa Bình

Tổng Tu Nghị 27: Một gợi mở cho Niềm Hy Vọng Hòa Bình

Email In PDF.

(ANS- Rôma) - 29.03.2014 - Nhóm bạn trẻ “Hãy tự trải nghiệm” đã thực hiện chương trình của mình lần thứ ba đối với TTN 27, bằng một cuộc phỏng vấn Cha Giám tỉnh của tỉnh dòng Trung Đông, cha Munir El Rai. Cuộc phỏng vấn chủ yếu về Syria và các bạn trẻ ở đó, nơi đã bị xâu xé do nội chiến. Cha Giám tỉnh nói về một tình hình nghiêm trọng mà chính phủ có bổn phận phải can thiệp vào để tìm ra những giải pháp đem lại hòa bình và cổ vũ tinh thần đối thoại để xây dựng.


Cha Munir nói rằng vẫn còn hy vọng, nhưng hy vọng ấy cần phải được nuôi dưỡng bằng niềm tin và công luận, vốn thường bị những thông tin sai lạc và không đầy đủ làm méo mó.

Đặc biệt, các bạn trẻ, do các Salêdiêng ở Syria lãnh đạo, được mời gọi thuyết phục chính phủ phải can thiệp khẩn cấp để mưu tìm hòa bình, đừng để những tư lợi của mình che mắt, mà quên đi lợi ích của những con người ngày càng bị bỏ rơi do bạo lực và tuyệt vọng.

Các Salêdiêng ở Syria tiếp tục những công việc rất vất vả để đồng hành và nâng đỡ các gia đình bằng lời cầu nguyện, bằng các việc bác ái nhân đạo, bằng các hoạt động giáo dục, đặc biệt tại những nơi hiểm nghèo nhất.

Cha Munir nhấn mạnh rằng, những can thiệp để kiến tạo hòa bình chỉ có thể mang lại kết quả , nếu có sự trợ giúp bởi những công việc bác ái.

Kinh nghiệm tổ chức ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Syria do Đức Thánh Cha phát động cũng là một trong những dấu chỉ hy vọng, được quan tâm và đang có những tiến bộ nho nhỏ trong việc thực hiện thiện chí này.

Sau cùng, cha Munir khuyến khích các bạn trẻ hãy tiếp tục với hy vọng. Họ cần được nâng đỡ bằng sự liên đới, đặc biệt từ nơi các bạn trẻ khác.

Cô Julia Angelucci đã thực hiện cuộc phỏng vấn này, và anh Robert Mistre quay phim. Cả hai là sinh viên phân khoa về khoa học xã hội tại đại học UPS. Mời các bạn đón xem.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ