Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Các Thành Viên Tổng Tu Nghị 27 gặp gỡ Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Các Thành Viên Tổng Tu Nghị 27 gặp gỡ Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Email In PDF.

(ANS - Vatican City) – 31.03.2014 – Tuần qua, Tổng Tu Nghị đã bầu chọn xong vị Tân Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn. Sáng hôm nay, các thành viên Tổng Tu Nghị 27 đã có cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.


Đây là lần thứ hai các thành viên Tổng Tu Nghị đến thăm Vatican. Lần vừa qua vào ngày 19.03, họ đã tới để dự buổi trình diễn của ca đoàn Nhà Nguyện Sistina do cha Massimo Palombella SDB phụ trách.

Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha là một phần nằm trong chương trình mang tính tâm linh, bao gồm việc cầu nguyện chung quanh bàn thờ của Ngai Tòa Phê-rô, sau đó cầu nguyện dưới tượng don Bosco tại Đền Thờ.

Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha được sắp xếp vào giữa trưa tại Sảnh đường Clementine. Cha tân Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime đọc diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các thành viên của Tổng Tu Nghị.

Vào đầu giờ chiều, Tổng Tu Nghị tiếp tục họp về đề tài thứ 2 “Ngôn sứ của Tình Huynh Đệ”. Việc suy tư, đánh giá, và đề xuất liên quan đến những đề tài của Tổng Tu Nghị 27 vẫn chưa kết thúc với tuần lễ bầu cử.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ