Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 04.04.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 04.04.2014

Email In PDF.

Hôm nay, các Sa-lê-diêng dâng thánh lễ theo miền của mình. Các anh em miền Đông Nam Á - Thái Bình Dương nguyện gẫm và dâng thánh lễ chung với nhau. Cha Lanfranco, Giám tỉnh Hong Kong, chủ tế thánh lễ. Cha Andrew Fung, đại biểu của Hong Kong, chia sẻ lời Chúa.

Cả sáng nay, chúng tôi họp khoáng đại. Tài liệu Tổng Tu nghị (TTN) 27 đang ở giai đoạn hoàn thành. Các thành viên nỗ lực để hoàn tất.


Sau bữa trưa, có giải thi đấu bóng rổ giữa các sinh viên Đại học UPS và các thành viên TTN 27. Các thành viên TTN 27 đã thua các sinh viên UPS ở trận hiệp về. Như vậy, sẽ có trận chung kết.

Ban chiều, chúng tôi làm việc theo nhóm đến 19 giờ. Mọi người thấm mệt.

Chúng tôi có nghi thức đi đàng thánh giá thay cho giờ kinh chiều. Các anh em tỉnh dòng Uruguay sinh động.

Tối nay thầy Nam đến thăm các anh em Sa-lê-diêng Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ và chuyện trò đến 22 giờ khuya.

Roma, 4.4.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB