Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Những ưu tiên của Sa-lê-diêng Đức

Tổng Tu Nghị 27: Những ưu tiên của Sa-lê-diêng Đức

Email In PDF.

(ANS - Roma) – 04.04.2014 - Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Đức có 277 hội viên, với độ tuổi trung bình là 66, có tổng số 27 Cộng thể được thành lập theo Giáo luật ở Đức và 1 ở Thụy Sỹ. Cũng có 20.000 nhân viên hợp đồng là những người đời cộng tác, những người này cùng chia sẻ trách nhiệm với các Sa-lê-diêng trong việc mục vụ giáo dục.


Năm 2005, hai Tỉnh Dòng trước đây đã được sát nhập để tạo thành Tỉnh Dòng hiện tại của Đức. Cha Giám tỉnh Joseph Grunner hiện đang tham dự Tổng Thu Nghị lần thứ sáu của mình.

Tất cả công việc của Tỉnh dòng được hướng dẫn và định hướng theo Kế hoạch của Tỉnh Dòng. Ưu tiên của Tỉnh Dòng là nhằm vào việc đào luyện liên tục của các người Sa-lê-diêng cũng như người đời, hoạch định cho kế hoạch làm việc trong tương lai với những người trẻ kém may mắn.

Tỉnh Dòng có 7 công cuộc làm việc cho những người tỵ nạn vị thành niên từ các nước Châu Phi và Châu Á tới. Một công việc mục vụ mới là làm việc với những người trẻ có quá khứ tội phạm. Kế hoạch nổi bật nhất trong lãnh vực này là trung tâm ở Sannerz, mà từ năm trước đang làm việc cho một nhóm tám trẻ nam tuổi từ 10 tới 14 có những vi phạm pháp luật.

Đây thật là một điều thách đố, cha Joseph nói: "Những trẻ nam này không được trường nào khác chấp nhận vì cách hành xử của các em, nhưng chúng nhận được cơ hội lần thứ hai từ chúng tôi, những người Sa-lê-diêng." Trong một số trung tâm dậy nghề của chúng tôi, chúng tôi tiếp đón cả những người trẻ bị thiểu năng tâm lý.

Có một sự thú vị của công việc mới này ở Berlin và Wunrzburg Burgstadt là chúng tôi tạo chỗ ở và dậy nghề cho cả những bà mẹ trẻ và con cái của họ. Trung Tâm Don Bosco ở Berlin ngày xưa thuộc Cộng Hòa Dân Chủ Đức thì hoàn toàn mới. Nó được thiết lập tươm tất như là một trung tâm trợ giúp xã hội cho những người trẻ thất nghiệp, thường những người thất học và không có mái ấm gia đình.

Trong lãnh thổ của Cộng Hòa Dân Chủ Đức trước đây, đã có 4 công cuộc mới được thành lập. Trong vùng này có tới 85% dân số là vô tín ngưỡng, và chỉ có khoảng 2 - 3% là Công Giáo.

Cha Grunner giải thích rằng: "Ở vùng này chúng tôi làm việc với những người cộng tác là những người chưa rửa tội. Chỉ có rất ít người trẻ thuộc những công cuộc này là Kitô hữu (hoặc là Công Giáo hay Tin Lành). Chúng tôi cũng chú ý là ở các Nhà ở Miền Tây Đức thì những người trẻ đang suy giảm cảm nghiệm về Giáo Hội. Hầu như trong tất cả các công cuộc của chúng tôi, chúng tôi đều thấy có những người trẻ đạo Hồi, những người này không chỉ là những trẻ em tỵ nạn. Đây là việc ưu tiên của chúng tôi, nhưng đây cũng là thách đố lớn lao, để phát triển những hình thức khác nhau của công việc mục vụ.

Phải nói một chút về Benediktbeuern. Các khoa triết học và thần học đã phải đóng cửa vào năm 2013. Nhưng khoa sư phạm xã hội thì vẫn tiếp tục và khóa học thì lại rất đang có nhu cầu. Chẳng bao lâu nữa thì khả thể sẽ đi tới là cấp bằng đại học sư phạm về tôn giáo ở Benediktbeuern. Cũng có những chương trình đào tạo khác cho các Sa-lê-diêng cũng như các thành viên người đời trong gia đình Sa-lê-diêng.

Đề cập tới tương lai, cha Giám Tỉnh kết luận: "Mặc dù con số các hội viên hoạt động đang giảm sút, nhưng chúng tôi coi điều thiết yếu là trao cho người đời những vai trò trách nhiệm lớn lao hơn ở cả mức độ địa phương cũng như Tỉnh Dòng."

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ