Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 05.04.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 05.04.2014

Email In PDF.

Sáng nay, cha Giorgio Zevini, SDB giúp các thành viên Tổng Tu Nghị (TTN) 27 thực hành Lectio Divina. Ngài khai triển bài Tin Mừng Gioan của Chúa Nhật V Mùa Chay năm A: Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại.

Cuộc họp khoáng đại tập trung góp ý các văn bản đúc kết TTN 27. Đây là công việc chiếm nhiều thời gian vì tài liệu TTN 27 là hướng đi quan trọng cho toàn thể Tu Hội trong 6 năm tới.


Trước khi kết thúc cuộc họp khoáng đại, cha Bề Trên Cả (BTC) Angel có đôi lời đến với các thành viên TTN 27. Ngài mời gọi các thành viên nỗ lực nhiều trong những ngày chuẩn bị kết thúc TTN 27 và đem những những kinh nghệm quí giá mà mỗi thành viên có được trong những ngày tham dự TTN đến với các anh em Sa-lê-diêng trong tỉnh dòng. Ngài mời gọi các anh em Sa-lê-diêng hãy đem những hoa trái của TTN 27 áp dụng vào trong cuộc sống của mình một cách triệt để.

Lúc 12 giờ, chúng tôi có thánh lễ trong miền. Cha Pasqual Chavez chủ tế và chia sẻ Lời Chúa. Ngài cám ơn các anh em Sa-lê-diêng trong miền và mời gọi các anh em lắng nghe và để Lời Chúa tác động đến tâm hồn mỗi người.

Sau cơm trưa, các thành viên TTN 27 được rảnh rỗi để nghỉ ngơi hoặc đi thăm viếng Rôma. Tôi tranh thủ đi đến Ortona, nơi tôi giúp xứ một năm. Ortona cách Rôma 240 cây số.

Roma, 5.4.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB