Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Hai 07.04.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Hai 07.04.2014

Email In PDF.

Sáng nay cha Bề Trên Cả (BTC) Angel và ban Tổng Cố Vấn đến dâng lễ cùng cới các anh em Sa-lê-diêng vùng Đông Nam Á - Thái Bình Dương. Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam sinh động thánh lễ hôm nay.

Trong bài giảng cha BTC chia sẻ kinh nghiệm tốt đẹp của thời gian TTN 27. Ngài mời gọi mọi người đem những kinh nghiệm sống của TTN 27 về chia sẻ cho các anh em trong tỉnh dòng mình. Ngài mời gọi mọi người nhìn đời sống ơn gọi và Tu Hội với cái nhìn của đức tin và hi vọng.

Sau thánh lễ cha Klement đại diện mọi người để cám ơn sự hiện diện của cha BTC và ban tổng cố vấn. Kết thúc thánh lễ, mọi người cùng cất cao lời ca tạ ơn Mẹ Maria bằng tiếng Việt Nam qua bài hát “Xin vâng”.

Cha BTC, Ban Tổng Cố Vấn và các anh em Sa-lê-diêng trong vùng chụp hình kỷ niệm trước bức tranh giấc mơ Trung Hoa của Don Bosco tại nhà Pisana.

Chúng tôi họp khoáng đại để bàn thảo về nội dung của văn bản đức kết TTN 27, bỏ phiếu về việc thành lập ủy ban tài chánh hổ trợ cho tổng quản lý, về con số đại biểu tham dự TTN. Nhiều góp ý cũng rất thẳng thắn.


Sau giờ trưa, giải bóng đá giữa các Sa-lê-diêng Châu Á và Bắc Châu Âu. Tỷ số 6-3 nghiêng về các Sa-lê-diêng Bắc Châu Âu. Như vậy, đội các Sa-lê-diêng Bắc Châu Âu sẽ vào chung kết.

Lúc 15 giờ 15, cha Bề Trên Cả, Ban Tổng Cố Vấn và toàn thể các thành viên TTN 27 chụp hình lưu niệm chung tại hội trường lớn.

Sau đó, chúng tôi làm việc theo nhóm đến 19 giờ.

Tối nay một trong các giám tỉnh Bồ Đào Nha nói về hệ thống liên các trường học của sáu tỉnh dòng SDB và 9 tỉnh dòng FMA tại Bồ Đào Nha. Một hệ thống liên kết các trường học Sa-lê-diêng là điểm đặc biệt mà các SDB và FMA thực hiện được. Hiện nay gia đình Sa-lê-diêng đảm trách 112 trường học lớn với con số 95.000 học sinh, 5.000 giáo viên và nhân công. Hệ thống trường học Sa-lê-diêng rất nổi tiếng tại Bồ Đào Nha.

Roma, 07.04.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB