Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ký sự TTN 27: Thứ Ba 08.04.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Ba 08.04.2014

Email In PDF.

Sáng nay, các anh em Sa-lê-diêng tỉnh dòng Indonesia - Fiji sinh động thánh lễ trong miền. Cha Boedi đại biểu của Indonesia chia sẻ Lời Chúa.

Chúng tôi họp khoáng đại để lắng nghe ý kiến của mỗi nhóm về văn bản đúc kết của Tổng Tu Nghị (TTN) 27. Sau đó các thành viên thảo luận và bỏ phiếu về lãnh vực tài chính, về việc gởi các hội viên quốc tế tới hổ trợ cho những nơi truyền thống Sa-lê-diêng ở Piemonte...


Ban chiều, các thành viên của mỗi miền gặp nhau để thảo luận về những vấn đề riêng theo hướng dẫn của TTN 27. Cha Klement chủ trì cuộc họp. Chúng tôi đọc lại bài phát biểu về tình hình của miền mà cha Andrew Wong trình bày trước các thành viên TTN 27 để rút ra những gì cần thiết cho tương lai. Chiều nay một số thành viên của miền nhấn mạnh tới việc hổ trợ nhau giữa các tỉnh dòng về nhân sự cũng như tài chính.

Những ngày còn lại của TTN 27 là những ngày dành riêng cho các miền. Đây cũng là cơ hội tốt để các anh em trong miền biết nhau hơn.

Roma, 8.4.2014

Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB