Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Phong Trào Hiến Luật 43

Tổng Tu Nghị 27: Phong Trào Hiến Luật 43

Email In PDF.

(ANS - Rome) – 03.04.2014 - Phong Trào Hiến Luật 43 là một thử nghiệm trong lãnh vực truyền thông xã hội đang lôi kéo sự dấn thân của 4 tỉnh dòng Ba Lan. Cha Marek Chmielewski, giám tỉnh Ba Lan - Pila, cho biết như thế trong bài huấn từ tối thứ ba 1 tháng 4.


"Đây là một hiện tượng đang có mặt ở tất cả bốn tỉnh dòng, nhưng nó rất có ý nghĩa cho cả những bối cảnh văn hóa khác nữa." Cha Chmielewski đã bắt đầu phần tường trình của mình về Phong Trào Hiến Luật 43 như thế. Đó là một phong trào liên quan đến các Sa-lê-diêng, Gia Đình Sa-lê-diêng và người trẻ trên khắp đất nước Ba Lan, những người dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng thông qua truyền thông xã hội.

"'Hiến Luật 43' là một phong trào bao gồm nhiều nhóm Sa-lê-diêng và giáo dân của Gia Đình Sa-lê-diêng cũng như giới trẻ của Phong Trào Giới Trẻ Sa-lê-diêng ở Ba Lan và các nơi khác. Mỗi nhóm vẫn gìn giữ căn tính của mình và nhắm đến các mục tiêu đặc trưng của mình trong lãnh vực truyền thông xã hội."

Phong trào bắt đầu từ Krakow năm 2006, khi cha Bề Trên Cả giảng tĩnh tâm cho các giám đốc Sa-lê-diêng. Một số tu sĩ Sa-lê-diêng trẻ đã bàn thảo về việc làm thế nào quảng bá đoàn sủng Sa-lê-diêng ở Ba Lan. Năm 2008, sau khi tái cơ cấu các nhà đào luyện ở Ba Lan, các hậu tập sinh của cộng thể Lad nad Warta đã xuất bản một tập san mang tên Lenda, cho ra một bộ phim về đời sống của cộng thể, khai trương website của cộng thể và nhân rộng các hoạt động của họ qua sự cộng tác của nguyện xá địa phương.

Với sự giúp đỡ của giới trẻ trong Phong Trào Thiện Nguyện Giới Trẻ Sa-lê-diêng (SYM), phong trào Hiến Luận 43 được đưa sang Ghana. Lúc đó, các nhóm địa phương đã khởi sự công việc ở Ba Lan và các hoạt động đào tạo của SYM đã bắt đầu lan rộng. Từ đó bắt đầu có chương trình Radio Desert, cũng như tờ tin tức Czas Laski và Kontakt. Những cuốn phim về sức sống của các công cuộc Sa-lê-diêng cũng bắt đầu ra đời, cùng các website và một Youtube Channel. Có cả một nhóm từ Ratisbonne, Jerusalem, cũng liên kết với phong trào.

Một trong những đặc tính tiêu biểu của kinh nghiệm này là sự chú tâm đào tạo, huấn luyện nghề nghiệp trong lãnh vực truyền thông xã hội cũng như đào luyện thần học và thiêng liêng. Đào luyện là nền tảng của các hoạt động của chúng tôi, và giờ đây nó đụng đến cả các trường học, đại học, nguyện xá, giáo xứ, dân mạng, người xem tivi, thính giả truyền thanh, đọc giả của các tập san...

Một điểm đặc trưng khác đó là tính phổ thông và đơn giản. "Bởi vì nó được thực hiện bởi giới trẻ, nên các công việc của phong trào thường đơn giản và tránh những hình thức phức tạp. Chúng có sự hấp dẫn nhờ sự mới mẻ, bởi chúng sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ và xoáy vào những kinh nghiệm của giới trẻ. Chúng có mặt ở nơi đâu giới trẻ sống," cha Chmielewski nói thêm.

Tính phổ thông và đơn giản không đồng nghĩa với sự kém chất lượng. Họ đã dành được nhiều giải thưởng trong khắp cả nước. Nhưng ưu tiên đầu vẫn là nhằm phổ biến rộng rãi và tiếp chạm được cuộc sống hằng ngày của giới trẻ, bằng sự hỗ tương và tạo những mạng lưới các mối liên hệ, đặc biệt là với giới trẻ.

Trần Thái chuyển ngữ