Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Kỷ Niệm 120 Năm ngày Sa-lê-diêng hiện diện

Tổng Tu Nghị 27: Kỷ Niệm 120 Năm ngày Sa-lê-diêng hiện diện

Email In PDF.

(ANS-Rôma) 07.04.2014 - Năm nay các Sa-lê-diêng ở Mato Grosso, Bra-xin, kỷ niệm 120 năm ngày Sa-lê-diêng hiện diện ở đây, và ở Amazonia lễ kỷ niệm 100 năm cũng đang được chuẩn bị. Đây là những sự kiện quan trọng đang diễn ra tại các tỉnh dòng Campo Grande, Brazil và Manaus. Các cha giám tỉnh của 2 tỉnh dòng này, cha Lauro Shinohara và cha Francisco Alves, cùng ban huấn từ tối thứ Năm ngày 03 tháng 04.


Công cuộc truyền giáo tại những vùng này chính là hiện thực hóa giấc mơ của Don Bosco. Nó được ghi dấu bằng máu của các vị tử đạo: cha John Fuchs và cha Peter Sacilotti tử đạo trong lúc đến giảng đạo cho những người Xavantes vào năm 1934. Sau đó, vào năm 1976 cha Rudolph Lunkenbein và một người Ấn Độ có tên Simon Bororo bị giết trong cuộc phân chia ranh giới khu tự trị ở Meruri. Đức cha Louis Lasagna, cha John Balzola, cha Joseph Solari và thầy Joseph Canute là những Sa-lê-diêng đầu tiên ở Brazil.

Các nhà truyền giáo luôn xem nông nghiệp và vấn đề chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, được thực hiện ngang qua việc giáo dục ở các trường học và các trung tâm huấn nghệ.

Các nhà truyển giáo luôn quan tâm cách đặc biệt tới nền văn hóa bản địa, khi cộng tác với các đại học địa phương. Chúng ta có thể nhìn thấy bằng chứng của nỗ lực này qua cuốn Tự Điển Bách Khoa Bororo, qua cuốn sách nghiên cứu về tiếng Bororo and Xavante, qua sự kiện mở Trung Tâm Tài Liệu Bản Địa, và Bảo Tàng Văn Hóa Don Bosco.

Các hoạt động giáo dục và mục vụ đã và đang thay đổi theo thời gian. Ban đầu, các nhà truyền giáo tổ chức các hoạt động này tại các trung tâm truyền giáo. Ngày nay do dân số gia tăng (bây giờ có hơn 20 ngàn người Bororos and Xavantes) và số các làng cũng gia tăng (bây giờ là 250 làng), các hoạt động giáo dục và truyền giáo mang tính lưu động. Điều này đòi hỏi một sự hy sinh rất lớn để vượt qua những khó khăn.

Những hoạt động truyền giáo này cũng gặp thách đố lớn về mặt tài chánh. Ngân sách hiện có không đủ để đáp ứng những các cầu này, mặc dầu những tình nguyện viên, và người đời đã được huy động. Toàn cầu hóa cũng đặt ra nhiều thách đố, chẳng hạn như chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa khoái lạc và cá nhân chủ nghĩa; tất cả những điều này sẽ dẫn đến bạo lực, mại dâm, ma túy và say xỉn.

Ở Amazon công cuộc Sa-lê-diêng đã và đang gặt hái được nhiều thành tựu, chẳng hạn như sự gia tăng ơn gọi, cách riêng nơi 23 nhóm sắc tộc trong khu vực. Giờ đây chúng tôi tập trung vào việc truyền đạo cho những cộng đồng người Yanomami bản địa, sống dọc biên giới Brazil – Venezuela.

Hai cha Giám tỉnh đã kết thúc buổi huấn từ tối bằng lời kêu gọi: “Hãy gởi cho chúng tôi các Sa-lê-diêng, bởi vì lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.”

Đại Quang, SDB chuyển ngữ