Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Giáo lý Phụng vụ - Cầu nguyện Cầu nguyện khai mạc khóa học hỏi Kinh Thánh dành cho giáo lý viên

Cầu nguyện khai mạc khóa học hỏi Kinh Thánh dành cho giáo lý viên

Email In PDF.

1. Cầu nguyện mở đầu: 

Các anh chị Giáo Lý Viên thân mến! Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các Tông đồ sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ngày hôm nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục sứ vụ ấy qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mỗi người tín hữu được mời gọi góp phần làm cho Nước Chúa được hiển trị. Với ước muốn đáp lại lời mời gọi để trở thành người rao giảng Tin Mừng, chúng ta đã tự nguyện ghi danh học hỏi Lời Chúa. Ước gì sự nỗ lực dấn thân của chúng ta trong hành trình học hỏi này sẽ sinh hoa kết trái, hầu mỗi người trong chúng ta trở nên người loan báo Tin Mừng. Để được như thế, chúng ta cùng tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần đổ đầy lòng trí chúng ta những ơn cần thiết, giúp chúng ta hoàn thành tốt đẹp những gì Ngài đã khởi sự.

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

2. Phụng vụ Lời Chúa: (Lc 4,16-21)

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe".

3. Dâng biểu tượng: sách Kinh Thánh

4. Nhạc: Lời Chúa là đèn soi sáng đời con đi … (Nhạc Thế Thông)

5. Lời nguyện kết:

Lạy Chúa, để trở thành người thông truyền Lời Chúa, trước hết chúng con phải là người gắn bó với Lời. Ước mong ánh sáng Lời Chúa luôn là ngọn ánh sáng soi đường chúng ta đi. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy Thần Khí của Ngài trên mỗi người chúng ta, để nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, chúng ta kiên trì nỗ lực dấn thân trong học tập, hầu trở nên ngọn đèn cháy sáng loan Tin Mừng của Chúa cho tất cả những người chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Sr. Anna Grazia, Fma