Tuesday, Jun 19th

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Hội Dòng FMA Thế Giới

Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trên thế giới

Email In PDF.


Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ hiện diện trên 89 quốc gia thuộc năm châu lục với 81 Tỉnh Dòng và 1488 cộng đoàn.

Tại Á Châu có 2185 người Con Đức Mẹ Phù Hộ phục vụ trong 278 cộng đoàn và hiện diện trên 18 quốc gia với những công cuộc sau:

- Các trường học từ mẫu giáo đến đại học.
- Mục vụ trong các làng mạc.
- Giáo dục y tế và các trung tâm phục vụ về thực phẩm.
- Các trung tâm thăng tiến phụ nữ.
- Các lớp học xoá mù chữ.
- Những nhà dành cho thanh thiếu nữ gặp nguy hiểm.
- Những nhà hồi phục nhân phẩm cho những người trẻ nghiện ngập.

Tại Âu Châu có 7042 người Con Đức Mẹ Phù Hộ phục vụ trong 554 cộng đoàn và hiện diện trên 22 quốc gia với những công cuộc sau: 

- Giảng dạy trong các trường học.
- Các trường đại học.
- Các lưu xá sinh viên.
- Mục vụ giới trẻ.
- Các hoạt động ngoài giờ học của học sinh.
- Các trại hè.
- Những hoạt động trong giáo xứ (giáo lý và phụng vụ).
- Những mái ấm cho các thanh thiếu nữ gặp nguy hiểm.
- Những trung tâm và hoạt động thăng tiến người trẻ.
- Truyền giáo / Loan báo Tin Mừng.
- Những trung tâm cầu nguyện, tĩnh tâm.
- Các nguyện xá và các trung tâm trẻ.
- Các nhà đào luyện.
- Những trung tâm dạy nghề.

Tại Mỹ Châu có 4585 người Con Đức Mẹ Phù Hộ phục vụ trong 563 cộng đoàn và hiện diện trên 23 quốc gia với những công cuộc sau:

- Trường học và các hoạt động ngoài giờ học của học sinh.
- Các lớp học buổi tối cho học sinh nghèo.
- Các nguyện xá và trung tâm trẻ.
- Các trung tâm thăng tiến và hướng nghiệp.
- Các trung tâm truyền giáo giữa những người thổ dân.
- Những cộng đoàn cơ bản.
- Những cộng đoàn sống giữa khu ổ chuột và vùng ngoại ô của các thành phố lớn.
- Các nhà dành cho những trẻ em đường phố.
- Hiện diện trong những tổ chức xã hội dân sự để “lên tiếng” bênh vực người trẻ và phụ nữ.
- Giảng dạy trong các trường tư, trường của giáo xứ và trường công với nhiều trình độ khác nhau.
- Những hoạt động mang tính văn hoá và thăng tiến cho người trẻ trong thời gian nhàn rỗi.
- Những khoá đào luyện về tôn giáo cho người trẻ và người trưởng thành.
- Những hoạt động phục hồi nhân phẩm cho những người trẻ phạm pháp.

Tại Phi Châu có 465 người Con Đức Mẹ Phù Hộ phục vụ trong 82 cộng đoàn và hiện diện trên 22 quốc gia với những công cuộc sau:

- Những trung tâm thăng tiến phụ nữ.
- Các trường hướng nghiệp và xoá mù chữ.
- Thăm viếng các làng mạc.
- Những trung tâm phục vụ về y tế và thực phẩm.
- Những trung tâm nghề thủ công vùng nông thôn.
- Những nhà tiếp nhận các thiếu nữ gặp khó khăn.
- Các nguyện xá và trung tâm trẻ.

Tại Úc Châu có 47 người Con Đức Mẹ Phù Hộ phục vụ trong 11 cộng đoàn và hiện diện trên 4 quốc gia với những công cuộc sau:

- Giảng dạy trong các trường tư, trường của giáo xứ và trường công với nhiều trình độ khác nhau.
- Những hoạt động mang tính văn hoá và thăng tiến cho người trẻ trong thời gian nhàn rỗi.
- Những khoá đào luyện về tôn giáo cho người trẻ và người trưởng thành.
- Những hoạt động phục hồi nhân phẩm cho những người trẻ phạm pháp.

Nguồn: cgfmanet.org