Friday, Jun 22nd

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Chuyên đề Sa-lê-diêng Các tài liệu về Don Bosco

Các tài liệu về Don Bosco

Email In PDF.

Video: Cuộc đời Don Bosco

Giáo dục như Don Bosco

Don Bosco với Chúa - Chân dung một vị thánh

Giáo dục theo gương Don Bosco

Don Bosco - Cha và Thầy của giới trẻ

Don Bosco và Thiên Chúa

Don Bosco - Nhân cách và sự thánh thiện

Don Bosco - chiêm niệm viên

Powerpoint: Don Bosco - người của Thiên Chúa

Tuần Tam nhật mừng 200 năm Sinh Nhật Don Bosco

Tuần 9 ngày mừng 200 năm Sinh Nhật Don Bosco

Hoa thiêng 2015: Như Don Bosco, Với người trẻ, Cho người trẻ

Don Bosco với Chúa - Chân dung của một vị thánh

Ngày 30: Don Bosco - Biểu lộ lời di chúc sống động của Chúa Giêsu

Ngày 29: Don Bosco - Cha, Thầy, Bạn của giới trẻ

Ngày 28: Don Bosco - Cái chết lành thánh

Ngày 27: Don Bosco - Trái tim như đại dương

Ngày 26: Don Bosco - Nhiệt tình truyền giáo

Ngày 25: Don Bosco - Đau khổ và tinh thần tông đồ

Ngày 24: Don Bosco - Đời sống tiết độ

Ngày 23: Don Bosco - Như thể nhìn thấy Đấng vô hình

Ngày 22: Don Bosco - Giáo dục như con đường nên thánh

Ngày 21: Don Bosco - Yêu mến và trung thành với Giáo Hội

Ngày 20: Don Bosco - Giáo dục và khiêm nhường

Ngày 19: Don Bosco - Yêu mến Giáo Hội ngay cả trong những lúc đau khổ do Giáo Hội

Ngày 18: Don Bosco - Yêu mến Mẹ Phù Hộ

Ngày 17: Don Bosco - Đấu tranh với tội lỗi

Ngày 16: Don Bosco - Đức nghèo khó tươi vui

Ngày 15: Don Bosco - Tạ ơn như thái độ thiêng liêng căn bản

Ngày 14: Don Bosco - Tình yêu thanh khiết

Ngày 13: Don Bosco - Tin vào Chúa Quan Phòng

Ngày 12: Don Bosco - Bổn phận trở thành đường dẫn tới sự thánh thiện

Ngày 11: Don Bosco - Niềm vui thiên đàng trong đời sống hằng ngày

Ngày 10: Don Bosco - Quy tụ một cộng đoàn sống cho Nước Trời giữa những người trẻ

Ngày 9: Don Bosco - Làm việc liên lỷ như Đức Giêsu làm việc vì Nước Trời

Ngày 8: Don Bosco - Trải nghiệm lòng xót thương và giao hòa của Thiên Chúa

Ngày 7: Don Bosco - Thánh Thể và đời sống trở thành Thánh Thể

Ngày 6: Don Bosco - Đánh giá thế giới theo ánh sáng đức tin

Ngày 5: Don Bosco - Cuộc hoán cải triệt để được thực hiện hằng ngày

Ngày 4: Don Bosco - Tìm gặp tiếng gọi của Thiên Chúa giữa bối cảnh giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi

Ngày 3: Don Bosco - Chọn sống triệt để cho Thiên Chúa và giới trẻ như Chúa Giêsu

Ngày 2: Don Bosco - chia sẻ cùng một giấc mơ của Đức Giêsu dành cho thiếu niên nghèo, bị bỏ rơi

Ngày 1: Don Bosco - cuộc đời như ơn gọi

Hoa thiêng 2014: Chúng ta hãy hấp thụ kinh nghiệm thiêng liêng của Don Bosco, để có thể bước đi trên con đường nên thánh theo ơn gọi chuyên biệt của chúng ta

Powerpoint: Hoa thiêng 2014

Sự vui tươi: con đường nên thánh

Gương thánh nhân: Thánh Gioan Bosco - Cha, Thầy, Bạn của giới trẻ

Don Bosco với Đức Maria

Giấc mơ của Don Bosco về tràng chuỗi Mân Côi

"Chính Đức Mẹ đã làm các phép lạ"

Hoa thiêng 2013: như Don Bosco nhà giáo dục, chúng ta cống hiến cho người trẻ Tin Mừng của niềm vui qua khoa sư phạm của lòng từ ái