Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Giáo lý Sư phạm Góc Giáo lý Mùa Chay 4 - dành cho thiếu niên

Góc Giáo lý Mùa Chay 4 - dành cho thiếu niên

Email In PDF.

NĂM SỰ THƯƠNG

Chúng ta hãy trở về với tràng chuỗi Mân Côi và cùng với Đức Mẹ tái khám phá “Mầu Nhiệm Thương Khó” của Chúa Giêsu trong Góc giáo lý này.

Cùng với Đức Maria, chúng ta hồi tưởng lại về những cảnh tượng đã lần lượt diễn ra trong Năm sự thương. Việc chiêm ngắm này sẽ giúp chúng ta dễ dàng cảm nghiệm sâu hơn về Cuộc thương khó của Chúa. 

- Mời các em nhớ lại 5 Mầu nhiệm Mùa Thương và lần lượt viết lên bảng

1. Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gietsemani vào đêm trước ngày chịu chết.

2. Chúa Giêsu bị đánh đòn

3. Chúa Giêsu chịu sỉ nhục và đội mão gai.

4. Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá

5. Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên cây Thánh giá.

- Chia các em thành 4 nhóm. Mỗi nhóm sẽ làm việc lần lượt với 4 Tin mừng: Matthêu, Marco, Luca và Gioan. 

- Yêu cầu mỗi nhóm tìm kiếm những chương, đoạn trong Tin mừng có đề cập đến những mầu nhiệm trong Năm sự Thương. 

Mầu nhiệm

Matthêu 26-27

Marco 14-15

Luca 22-23

Gioan 18-19

 

Cầu nguyện trong Vườn Dầu


Mt 26,36


Mc 14,32


Lc 22,39


Ga 18,1


Bị đánh đòn


Mt 27,26


Mc 15,15


Lc 23,16


Ga 19,1


Đội mão gai


Mt 27,29


Mc 15,17


Lc 23,11


Ga 19,1


Vác Thánh giá


Mt 27,31


Mc 15,20


Lc 23,26


Ga 19,17

 Đóng đinh và chịu chết trên Thánh giá


Mt 27,33


Mc 15,22


Lc 23,33


Ga 19,18


- Dành thời gian đủ để các em tìm được những đoạn Kinh Thánh, cho mỗi nhóm tường thuật lại trích đoạn vừa tìm được bằng một hình thức tự chọn tùy sáng kiến. 
- Kết thúc bằng một cử hành giống như đi chặng đàng Thánh Giá với 5 Mầu nhiệm Mùa Thương, dừng lại sau mỗi trích đoạn để cầu nguyện riêng, cầu nguyện tự phát hay lắng nghe một bài hát nào phù hợp. 

Sr. Phương Thùy. FMA chuyển ngữ