Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Giáo lý Phụng vụ - Cầu nguyện Lectio Divina Tuần Thánh

Lectio Divina Tuần Thánh

Email In PDF.

Dấu Thánh Giá

1. Lectio (Đọc)

Đọc đoạn Kinh Thánh sau 2 hoặc 3 lần

Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.  Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! " Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! " Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! " Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! " Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! " Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.

Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính! " Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.

Lc 23,33-47

2. Meditatio (Suy niệm)

• Từ nào hay cụm từ nào trong bản văn làm cho bạn chú ý.

• Đoạn Kinh Thánh đem lại cho bạn niềm an ủi nào?

• Đoạn Kinh Thánh chất vấn bạn điều gì?

(Nếu thực hành Lectio Divina theo nhóm thì sau khoảng thời gian suy niệm thích hợp, hãy mời những người tham dự chia sẻ những điều họ được tác động)

3. Contemplatio (Chiêm niệm)

Đọc lại bản văn một lần nữa, dõi theo những ý tưởng sau đây:

Bản văn Kinh Thánh có sự am hợp thế nào đối với đời sống thường ngày của bạn?

“Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Tôi có thường xuyên hành động một cách thiếu ý thức hay mặc kệ sự việc? Tôi cần phải làm gì để hành xử ý thức và phù hợp hơn với Thánh Ý của Thiên Chúa? Làm thế nào để tôi phân định được đâu là ý muốn của Chúa trong những chọn lựa của mình.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Tôi có tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và ân sủng của Ngài hay còn cậy dựa vào khả năng của riêng mình? Làm thế nào để tôi có thể ở lại trong Chúa? Tôi  cảm nghiệm được lòng thương xót và sự an ủi của Thiên Chúa như thế nào?

Viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính! ". Hôm nay, tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa bằng cách nào? Những lời nói và hành động của tôi có đủ chứng tá và diễn tả được niềm tin của tôi không?

4. Oratio (Cầu nguyện)

Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện,
lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử,
vì trước thánh nhan Ngài chẳng có người nào là công chính.
Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm, như những người đã chết từ bao thuở.

Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.
Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên.

Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.
Xin mau đáp lời con, lạy Chúa, hơi thở con nay đã hầu tàn.
Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hoá ra người thiên cổ.

Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
Lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con.
Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.
Lạy Chúa vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống.
Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

(Thánh Vịnh 143)

Sr. Phương Thùy FMA chuyển ngữ