Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Giáo lý Powerpoint Powerpoint: Kinh Mân Côi cho bạn trẻ

Powerpoint: Kinh Mân Côi cho bạn trẻ

Email In PDF.

Chuỗi Mân Côi giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của Người và Mẹ Người

...

Tải powerpoint xuống

Sr. Phương Thùy, FMA