Tuesday, Jun 19th

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: News Bạn trẻ sống Mùa Vọng - Thái độ sống 5: Lòng tốt

Bạn trẻ sống Mùa Vọng - Thái độ sống 5: Lòng tốt

Email In PDF.

Lòng tốt là thái độ thứ 5 mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu và nỗ lực sống trong Mùa Vọng năm nay. Một thái độ tử tế không có nghĩa là chúng ta phải nhắm mắt làm ngơ trước những cung cách đối xử thiếu công bằng của người khác. Tuy nhiên, chúng ta đừng để cho những cách hành xử thiếu bác ái của họ tác động ngược đến lối sống và cách hành xử của chúng ta. Lòng tốt, điều mà đôi khi bên ngoài có vẻ là thụ động nhưng lại là cách chúng ta bắt chước tình yêu của Thiên Chúa một cách trung thực nhất. Lấy điều lành để đáp trả lại một điều ác. Điều này thuộc về bản chất của Thiên Chúa. Trong khi độc ác là cố tình gây ra những gì là hủy hoại, chúng ta lại có khuynh hướng nghĩ rằng lòng tốt là một điều gì đó trung tính. Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự của từ tốt lành là khả năng làm điều tốt một cách chủ động và tích cực chứ không chung chung.

Lòng tốt được biểu lộ qua hành động. Khi chúng ta nói rằng ai đó tốt, thường là vì chúng ta đã nhìn thấy những hành động hay cách cư xử tử tế của họ dành cho một người nào đó ngay cả khi người nhận tỏ ra không xứng đáng. Như thế, hành vi tốt lành vĩ đại hơn cả chính là việc Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta những con người tội lỗi và bất xứng. Sống Mùa Vọng có ý nghĩa là một lần nữa hiện thực hóa mầu nhiệm Nhập thể trong đời sống hằng ngày. Người Kitô hữu được mời gọi tỏ lộ bản chất tốt lành của mình cho mọi người ngay cả khi người nhận không đáng được hưởng nó hoặc thậm chí không buồn nghĩ đến chuyện đáp trả. Sự quảng đại không tính toán và tốt lành biểu lộ sự hiện diện sống động của Thiên Chúa - Đấng là Sự Thiện tuyệt đối như Công đồng Trento đã xác quyết. Thiên Chúa  luôn làm điều thiện cho con cái Người, một đặc tính được diễn tả liên tục theo dòng thời gian và đã được kể lại rất nhiều lần trong Thánh Kinh với đỉnh cao là việc dâng hiến người Con Một duy nhất - Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Khi suy nghĩ về điều này, cả bạn nữa cũng hãy để cho sự TỐT LÀNH được viết hoa này lôi cuốn bạn làm một điều gì đó tương tự cho tha nhân. Hãy quảng đại gieo vãi lòng tốt vốn phát xuất từ nơi Thiên Chúa và dứt khoát nói không với bất cứ điều xấu nào dù rất nhỏ.

Suy tư – Phản tỉnh:

1. Hãy nhớ lại xem ai là người gần đây đã có những hành động tử tế đối với bạn? Bạn hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì lòng tốt của họ và cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho họ.

2. Hãy nghiệm xem Thiên Chúa đã tỏ lộ lòng tốt của Ngài cho bạn bằng cách nào trong ngày hôm nay. Thực hành điều này để tạ ơn Chúa mỗi ngày vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho bạn và cũng hãy tiếp tục làm điều tốt tương tự cho những người khác.

3. Ra khỏi chính mình để làm điều tốt cho người khác, cho dù họ không xứng đáng hoặc thậm chí không đáp trả lại lòng tốt của bạn

Người theo đuổi công chính và nhân nghĩa sẽ được sống lâu và vinh dự. (Cn 21,21)

Sr. Phương Thùy FMA chuyển ngữ