Wednesday, Feb 22nd

Last update:06:47:24 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Mỗi ơn gọi là dấu chỉ Tình yêu Thiên Chúa

Mỗi ơn gọi là dấu chỉ Tình yêu Thiên Chúa

Email In PDF.


Bài viết của Cha Timothy Choi. SDB

Naeri, Hàn Quốc -07/01/2017. Mỗi ơn gọi là sự biểu thị lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với Tu hội, nhằm phục vụ cho thiện ích của Giáo hội và không ngừng làm phong phú Giáo hội bằng những nguồn lực tông đồ (Hiến luật SDB khoản 22).

Đối với tỉnh dòng Hàn Quốc, tháng Giêng là tháng rất đặc biệt, in đậm dấu ấn của các ơn gọi Salêdiêng trẻ. Cũng như mọi năm, sau đợt tĩnh tâm thường niên (kết thúc ngày 02/01), 4 anh em tập vụ đã canh tân lời khấn với việc tuyên khấn lại 3 năm. Vào ngày 03/01, Cha Giám tỉnh Stefano Yang đã tiếp nhận 3 tập sinh mới và trao cho Cha Timothy Choi, Giám đốc cộng thể tập viện.

Sau cùng, vào ngày 24 tháng Giêng tới đây, nếu không có gì thay đổi, 2 thầy Tập sinh John Choi và Stefano Yang sẽ tuyên khấn lần đầu. Cũng vào ban chiều ngày hôm ấy, Tư giáo John Baptist Yu sẽ tuyên khấn trọn đời.

Cộng thể tỉnh dòng luôn quan tâm chăm sóc các tân hội viên để giúp anh em tăng trưởng trong ơn gọi của mình.

Lm Văn Hào SDB chuyển ngữ