Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: News Hãy đem đến cho Thiên Chúa những gì còn ẩn dấu bên trong chúng ta

Hãy đem đến cho Thiên Chúa những gì còn ẩn dấu bên trong chúng ta

Email In PDF.


Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? Đến như chính Con Một , Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?
(Rm 8,31-32)

Không khó để nhìn nhận rằng chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa trong cuộc đời này, chỉ có kẻ ngạo mạn nhất hoặc ngu ngốc nhất mới cho rằng tự mình chúng ta là đủ. Thật thế, chúng ta cần đến Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta có thể tìm đến Ngài bất cứ lúc nào chúng ta cần được trợ giúp, an ủi hoặc hướng dẫn.

Thương tích

Có rất nhiều thương tích mà chúng ta không thể tự mình chữa lành: Chúng ta bị tê liệt mà hầu như không ý thức. Vì thế, chúng ta chẳng làm được gì ngoài việc cứ ở lại mãi trong những vết thương sâu hoắm.

Xấu hổ

Chúng ta không thể cùng lúc đến với Thiên Chúa mà lại nói dối. Tiến trình thiêng liêng đòi chúng ta phải can đảm đối diện với những xấu hổ, thiếu sót, thất bại, tội lỗi và chính cảm giác xấu hổ về tất cả những điều này đã ngăn cản chúng ta.

Tức giận

Đôi khi thật là chính đáng khi đến với Chúa và giận giữ. Nhưng nhiều người trong số chúng ta không cảm thấy điều đó là một điều đúng đắn. Chúng ta thất vọng vì Chúa đã không giải cứu chúng ta khỏi những tình huống và Ngài để cho chúng ta chịu đựng những tổn thất. Ngài cũng không ban cho chúng ta những điều chúng ta muốn. Nhưng đừng để sự tức giận này ngăn cản chúng ta bước đi trong đường lối của Ngài.

Sợ hãi

Chúng ta sợ bị trừng phạt. Chúng ta sợ Thiên Chúa không đồng ý. Chúng ta lo rằng Thiên Chúa không hành động như những gì chúng ta đang mong đợi. Và chúng ta cũng sợ đến gần Thiên Chúa vì khi đó chúng ta sẽ phải thay đổi. Làm thế nào để có thể vượt qua những trở ngại này?

Làm thế nào chúng ta đến được với Thiên Chúa khi chúng ta đang đau đớn, xấu hổ, tức giận hoặc bị nỗi sợ hãi chắn ngang đường.

Hãy nhớ một điều đơn giản: Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, Ngài không chống lại chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, sẵn sàng chữa lành những thương tổn, xấu hổ, tức giận hoặc sợ hãi. Điều duy nhất là can đảm bước tới và mang đến cho Ngài những gì còn ẩn giấu bên trong chúng ta.

Vinita Hampton Wright

Sr. Phương Thùy, FMA chuyển ngữ