Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Giáo lý Sư phạm Mùa Chay cho trẻ em

Mùa Chay cho trẻ em

Email In PDF.

Thời gian của hy sinh

Mùa Chay là thời gian đặc biệt để diễn tả cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ chúng ta biết rằng chúng ta yêu mến Ngài biết bao! Chúng ta hãy nhớ lại Chúa Giêsu đã chết trên thập giá vì chúng ta. Chúa Giêsu đã vui lòng đón nhận hy sinh lớn lao này vì chúng ta. Vì thế, chúng ta cùng nhau làm những hy sinh để cảm hơn Chúa vì tình thương của Ngài dành cho chúng ta.

Hy sinh là một món quà chúng ta dâng cho Chúa để cảm tạ Ngài. Khi chúng ta làm những hy sinh, chúng ta phải từ bỏ những điều quan trọng. Chúng ta hy sinh khi bỏ giờ chơi để giúp đỡ người khác. Chúng ta hy sinh khi ăn những thức ăn mà chúng ta không thích mà không than phiền hay tỏ ra cho người khác biết. Khi làm những hy sinh này, chúng ta cầu nguyện: “Chúa Giêsu ơi, con làm điều này vì yêu mến Chúa”.

Hoạt động:

* Đâu là hy sinh mà em có thể làm được trong suốt Mùa Chay này. Hãy bỏ một hạt đậu vào một cái lọ nhỏ trên bàn học để nhắc nhớ em làm thật nhiều hy sinh chỉ vì yêu mến Chúa.


A. Điền từ thích hợp vào ô trống:

1. Chúng ta có thể chia sẻ những gì chúng ta thích: .......... với người khác

2. Chúng ta có thể ............tốt nhất trong trường học.

3. Chúng ta có thể giúp đỡ người khác thay vì..........................

4. Chúng ta có thể nói.......................khi chúng ta không có những gì chúng ta muốn.


B. Hãy viết xuống một lời nguyện để cảm ơn Chúa Giêsu vì của lễ hy sinh của Người trên thập giá. .....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................Sr Phương Thùy FMA chuyển ngữ