Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Truyền giáo Hoạt động Ban Truyền giáo trung ương phát động chiến dịch cầu nguyện cho các sắc dân tại Nam Mỹ qua điện thọai di động

Ban Truyền giáo trung ương phát động chiến dịch cầu nguyện cho các sắc dân tại Nam Mỹ qua điện thọai di động

Email In PDF.


Bài viết của Ban Truyền giáo trung ương.

Nhà Trung ương Rôma 04/03/2017. Sức mạnh để nâng đỡ sứ mệnh truyền giáo của chúng ta khởi phát từ chính Thiên Chúa. Vì vậy, tất cả mọi người thuộc các cộng đoàn giáo dục mục vụ Sa-lê-diêng được mời gọi hiệp thông để cầu nguyện cho các hoạt động truyền giáo trong toàn Tu hội và cả Giáo hội. Chúng ta dâng những việc hy sinh, những kinh nguyện lên Chúa để cầu nguyện cho các ơn gọi truyền giáo và cho các nhà truyền giáo Sa-lê-diêng của chúng ta.

Vào ngày 11 mỗi tháng, chúng ta hiệp thông trong ý cầu nguyện này. Năm ngoái, Tu hội mời gọi chúng ta hướng về việc cầu nguyện cho các Sa-lê-diêng đang làm việc giữa các thổ dân vùng Nam Mỹ, để họ bắt đầu công việc rao giảng Tin mừng cho các cư dân tại đây.

Ban Truyền giáo trung ương đã phát hành các thẻ cầu nguyện và gửi đến các cộng thể. Với Iphone hay smartphone, các bạn có thể tải về lời kinh này. Chúng tôi đã phát hành bản kinh bằng tiếng Anh, tiếng Ý , tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Ba Lan.

Lm Văn Hào SDB chuyển ngữ