Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Truyền giáo Hoạt động Lời rao giảng Tin Mừng đầu tiên cho ngày hôm nay

Lời rao giảng Tin Mừng đầu tiên cho ngày hôm nay

Email In PDF.


Bài viết của Ban Truyền giáo trung ương.

Ngày 01/03 vừa qua, Cha Alfred Maravilla, Tổng Cố vấn Truyền giáo đã cho phát hành tập sách nhỏ mang tựa đề ‘Il primo Annuncio Oggi’ (Lời rao giảng đầu tiên cho ngày hôm nay). Đây là kết quả sau những khóa học hỏi về truyền giáo suốt từ năm 2010 cho đến năm 2015, do ban Truyền giáo Trung Ương của SDB và FMA tổ chức. Tại vùng EAO của chúng ta, khóa đầu tiên được tổ chức tại Sampran, Thái Lan từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm 2011 và khóa thứ hai được tổ chức tại Port Moresby (vùng Thái Bình Dương) từ ngày 21 đến 25 tháng 08 năm 2011. Tập sách đã được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Chúng tôi cũng đang xúc tiến để có bản dịch sang Tiếng Anh và tiếng Pháp.

Tập sách trình bày về sứ mệnh truyền giáo Sa-lê-diêng ngày hôm nay. Sơ Marialena Fernandez, người đã chuyển dịch tập sách từ tiếng Ý sang tiếng Tây Ban Nha, đã viết lời giới thiệu : “Đây là một tài liệu rất phong phú, một tổng hợp ngoạn mục với những nguyên tắc rất rõ ràng”. Cha Martin Lasarte, nhân viên làm việc trong Ban Truyền giáo trung ương cũng đã giới thiệu tập sách như là ‘Ngọn lửa soi sáng giúp chúng ta biến chuyển sâu xa trong nhận thức’. Cha Tổng Cố vấn Guillermo và Sơ Tổng Cố vấn Alaide Deretti xác định cuốn sách là một quà tặng gởi đến, nhằm khơi dậy nơi chúng ta sự dấn thân cho sứ mệnh Truyền giáo Sa-lê-diêng. Các vị nhấn mạnh rằng, đây không phải là cuốn sách chỉ để đọc, nhưng còn phải học hỏi, đào sâu suy tư, để từ đó chúng ta nghiên cứu và có một cái nhìn sâu xa hơn về công việc truyền giáo.

Lm Văn Hào SDB chuyển ngữ