Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Tư liệu Giáo Hội Chặng đàng Thánh Giá tại Colosseum - 2017

Chặng đàng Thánh Giá tại Colosseum - 2017

Email In PDF.

Văn Phòng Các Nghi Lễ Phụng Vụ Của Đức Thánh Cha

THỨ SÁU TUẦN THÁNH CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA

Đàng Thánh Giá Do Đức Thánh Cha Chủ Sự

COLOSSEUM

ROME, 14 THÁNG TƯ 2017

NHỮNG SUY NIỆM

bởi Anne-Marie Pelletier

Bản dịch Việt ngữ J.B. Đặng Minh AnĐính kèm bản PDF