Friday, Jun 22nd

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Cầu nguyện - cử hành Phụng vụ lễ Ghi Ơn Mẹ Bề Trên Tổng Quyền