Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Truyền giáo Hoạt động Nhóm làm việc Truyền giáo tại Á tỉnh PGS

Nhóm làm việc Truyền giáo tại Á tỉnh PGS

Email In PDF.


Bài viết của Cha Pedro Sachitula, SDB.

Port Moresby, PNG 12/05/2017. Cha Alfred Maravilla SDB, Bề Trên của Á tỉnh PGS vừa mới ghé thăm nhà tu sinh Savio Haus ngày 12/05 vừa qua.

Ngoài việc thăm viếng để sinh động cộng thể, Cha Bề Trên cũng khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi các em tu sinh. Ngài nói với các em rằng, Tu hội của chúng ta tăng triển rất mạnh mẽ, vì Don Bosco ngay từ ban đầu đã gửi các người con ưu tú đi truyền giáo. Cũng vậy, chúng ta không thể cứ tạm hài lòng với những gì đang có một cách êm ả, nhưng anh em phải bứt phá, phải dấn thân đến những biên cương mới để Á tỉnh của chúng ta được phát triển. Theo lời mời gọi của Cha Bề Trên Á tỉnh, cộng thể Savio đã hình thành một nhóm các em tu sinh tự nguyện lên đường làm việc, đứng đầu là Cha Sonny, Uỷ viên Á tỉnh đặc trách truyền giáo.

Cha Bề Trên Á tỉnh nhấn mạnh rằng, nhóm truyền giáo này có mục đích làm sống động lại tinh thần truyền giáo của Don Bosco và đặc biệt để phát động tinh thần dấn thân truyền giáo trong toàn Á tỉnh.

Cụ thể, nhóm sẽ dấn thân để quảng bá những công việc sau đây:

a) Xin các cộng thể cầu nguyện theo ý chỉ truyền giáo theo mỗi tháng.

b) Soạn thảo một lời cầu nguyện riêng cho việc truyền giáo vào ngày 11 mỗi tháng.

c) Giúp cộng thể Savio ý thức mạnh mẽ hơn về tinh thần và những hoạt động truyền giáo của Tu hội trên khắp thế giới.

d) Tổ chức tại cộng thể ngày truyền giáo Sa-lê-diêng hằng năm (vào ngày 14/06).

e) Phát động nơi các em tu sinh việc quyên góp cho quỹ truyền giáo Sa-lê-diêng, mục đích không phải chỉ là kiếm tiền, nhưng nhằm khơi dậy ý thức về sự liên đới nơi các em.

Lm Văn Hào SDB chuyển ngữ