Tuesday, Jul 17th

Last update:03:12:51 AM GMT

You are here: Chuyên đề Đức Maria Tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Phù Hộ - Ngày thứ tư

Tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Phù Hộ - Ngày thứ tư

Email In PDF.

NGÀY THỨ TƯ: ĐỂ XIN ƠN TRONG SẠCH


Đức trong sạch được gọi là nhân đức thiên thần. Cha thánh Gioan Bosco đã từng nói: “trong thời đại này, thánh thiện là trong sạch”

Sự trong sạch mang một vẻ đẹp riêng và sáng hơn mọi vẻ đẹp khác.

Đức trong sạch là quà tặng nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người. Như Đức cố Hồng Y F.x Nguyễn Văn Thuận đã viết:

Giá trị của thân xác con:
 - Được cứu chuộc bằng Máu Thánh Chúa,
 - Làm Đền thờ Chúa Ba Ngôi
 - Sẽ vinh hiển muôn đời Đừng đem bán rẻ!”
(ĐHV số 450)

Hay trong một trích đoạn của sách “Gương phúc Chúa Giêsu” nói về lợi ích đức trong sạch :

Nếu có tâm hồn ngay chính và trong sạch ta sẽ nhìn tỏ và thấu đáo được tất cả sự vật.

Tâm hồn trong trắng thấu nhập cả thiên đàng và hỏa ngục.

Người ta nhận xét sự vật bên ngoài tùy theo tình trạng tâm hồn mình.

Đời có gì vui, cái vui đó là kỷ phần của tâm hồn trong sạch.

Nhưng nếu gặp sầu tủi đớn đau, thì đó là sản phẩm của lương tâm bất chính.

Như sắt lùi vào lửa sẽ rụng hết gỉ sét và rực sáng, người thành tâm trở lại cùng Chúa cũng giũ sạch mọi yếu hèn và nên người mới.

Khởi sự phóng túng, là khi một việc dầu nhẹ ta cũng ngại, và chỉ ham tìm an ủi thể lý.

Trái lại, khi quyết tự thắng và can đảm bước vào đường Chúa, ta sẽ thấy cái trước kia là đá, hóa nhẹ như bông.

Tâm hồn trong sạch thì đẹp lòng Thiên Chúa, mang lại bình an cho đồng bạn, và cho chính mình. 

Cùng với Mẹ Maria Phù Hộ, chúng ta nài xin Chúa ban cho ta biết yêu mến nhân đức trong sạch, để ta ngày càng yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ. Để lòng ta ngày càng trắng trong và xứng đáng được nghe Lời Chúa phán: “Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8)

Lâm Tuyền, FMA