Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Chuyên đề Đức Maria Tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Phù Hộ - Ngày thứ sáu

Tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Phù Hộ - Ngày thứ sáu

Email In PDF.

NGÀY THỨ SÁU: ĐỂ XIN ƠN THÔNG HIỂU (20/5)


Ơn thông hiểu là con mắt của linh hồn để cho ta chiêm ngắm những hoàn thiện của Thiên Chúa còn bị giấu kín dưới màn che của tạo vật.

Ơn thông hiểu làm cho linh hồn mở rộng tầm mắt cách lạ lùng để nhìn thấy những kỳ công của Chúa vĩ đại mà trước đó bị che khuất. Hiểu được chân lý, hiểu được mầu nhiệm, hiểu được Kinh Thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như sau về ơn thông hiểu:

Đây không phải là sự thông minh của con người, khả năng hiểu biết mà chúng ta ít nhiều có được. Trái lại, nó là một ơn mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đổ vào trong chúng ta và dấy lên nơi Kitô hữu khả năng đi xa hơn khía cạnh bề ngoài của thực tại và thăm dò các sự sâu thẳm nơi tư tưởng của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người.

Khi nói với cộng đoàn Côrintô, tông đồ Phaolô miêu tả đúng các hiệu qủa của ơn này, nghĩa là điều ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần làm nơi chúng ta. Thánh nhân nói như sau: ”Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người”. Còn chúng ta chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí” (1 Cr 2,9-10). …

Và đây chính là điều Chúa Thánh Thần làm với chúng ta: Người mở tâm trí chúng ta, Người mở chúng ta ra để hiểu các điều của Thiên Chúa hơn, hiểu các điều của con người, các tình trạng, tất cả mọi sự. Ơn thông hiểu thật là quan trọng đối với cuộc sống kitô. Chúng ta hãy xin Chúa ơn đó, xin Người ban cho chúng ta, ban cho tất cả chúng ta ơn này để hiểu như Người hiểu, hiểu các sự vật xảy ra, và nhất là hiểu Lời Chúa trong Phúc Âm.”

Cùng với Đức Maria Phù Hộ, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn THÔNG HIỂU của đời sống thường hằng để ta khám phá ra dung mạo của Chúa nơi anh chị em, nơi thiên nhiên, nơi vũ trụ vạn vật.