Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Chuyên đề Đức Maria Tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Phù Hộ - Ngày thứ bảy

Tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Phù Hộ - Ngày thứ bảy

Email In PDF.


NGÀY THỨ BẢY: ĐỂ XIN ƠN SÙNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA (21/5)


Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và ÐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại hôm nay.

Khi hiện ra với nữ tu Maria Marguerita Alacoque, Chúa Giêsu đã hứa sẽ ban đầy dẫy ân sủng cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa:

1. Cha sẽ ban cho những ai Tôn thờ Thánh Tâm, tất cả những ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình.

2. Cha sẽ ban ơn Hoà Thuận, và Bình an trong gia đình họ.

3. Cha sẽ an ủi họ trong cơn gian khổ.

4. Trái tim Cha sẽ là nơi ẩn náu cho suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm chung.

5. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc họ làm.

6. Kẻ có tội sẽ tìm thấy trong Thánh Tâm Cha, suối nguồn và lòng thương xót vô biên.

7. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến tới điểm trọn lành.

8. Các linh hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng.

9. Cha sẽ chúc phúc cho các gia đình có trưng bày và tôn kính ảnh Cha.

10. Cha sẽ ban cho các Linh mục tài lay chuyển những tâm hồn trai đá nhất.

11. Những kẻ truyền bá việc tôn sùng Thánh Tâm Cha, sẽ đựơc khắc tên vào tim Cha, không bao giờ phai mờ.

12. Bởi lòng thương xót quá bội của Thánh Tâm Cha, Cha hứa rằng: “Tình Thương Yêu toàn năng của Cha, sẽ ban cho tất cả những ai RƯỚC LỄ CHÍN LẦN LIỀN TIẾP THỨ SÁU ĐẦU THÁNG được ăn năn thống hối, trong giờ lâm chung.

13. Họ sẽ không qua đời trong lúc còn mất nghĩa cùng Cha, hoặc chưa kịp lãnh nhận các Bí Tích của Hội Thánh. Thánh Tâm Cha là nơi ẩn náu an toàn cho giây phút cuối cùng của đời họ.

Sau đây là Mười lời nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu

TRONG MỌI NHU CẦU, xin chạy đến cùng Chúa, tin tưởng và khiêm nhường thưa với Chúa rằng:
 “LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con”

TRONG NHỮNG LÚC CON DO DỰ, phân vân và bị cám dỗ
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

TRONG NHỮNG GIỜ CÔ ĐƠN, mỏi mệt và thử thách
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

LÚC CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ MONG ƯỚC CỦA CON đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ, ưu sầu
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

LÚC NHỮNG KẺ KHÁC RUỒNG BỎ CON, vì chỉ có ơn Chúa mới hỗ trợ con
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

LÚC CON PHÓ MÌNH cho Tình yêu dịu ngọt của Chúa, là Cha và là Đấng Cứu Chuộc
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

LÚC TÂM HỒN CON BUỒN PHIỀN, CHÁN NẢN, nhận thấy các nỗ lực của con không ích lợi gì
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

LÚC CON CẢM THẤY BỒN CHỒN, vì Thánh Giá của con làm con bứt rứt
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

LÚC CON ĐAU YẾU trí óc và đôi tay con không làm được việc gì, và con bị cô độc, lẻ loi
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

LUÔN LUÔN, LUÔN LUÔN mặc dầu những yếu đuối, sa ngã và những thiếu sót của con
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

Cùng với Đức Maria Phù Hộ, chúng ta xin Chúa uốn lòng ta nên giống trái tim Chúa.

Lâm Tuyền, FMA