Tuesday, Jun 19th

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Truyền giáo Hoạt động Ngày Truyền giáo Sa-lê-diêng 2018 - Nhắm đến Á Châu và các trung tâm dạy nghề để rao giảng về Chúa Giêsu

Ngày Truyền giáo Sa-lê-diêng 2018 - Nhắm đến Á Châu và các trung tâm dạy nghề để rao giảng về Chúa Giêsu

Email In PDF.


Bài viết của Thầy Giampieto Pattenon SDB, Giám đốc Văn phòng Truyền giáo Sa-lê-diêng ở Tôrinô.

Tôrinô 15/06/2017. Trong những ngày vừa qua, nhóm Văn phòng Truyền giáo Tôrinô chúng tôi đã đến thăm 3 quốc gia tại vùng EAO : Lào, Việt Nam và Thái Lan. Mục đích chính của chuyến đi lần này là để thu thập những dữ liệu hầu chuẩn bị cho Ngày Truyền giáo Sa-lêdieng vào năm tới 2018, theo sự hướng dẫn của Cha Guillermo Basanes, Tổng Cố vấn Truyền giáo.

Chúng tôi đã đi thăm trường dạy nghề tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Chúng tôi cũng đến thăm 2 trường dạy nghề ở Vĩnh Long và Phước Lộc tại Việt Nam, và cũng đi tham quan trường dạy nghề ở Pakkred, Băng Cốc, Thái Lan. Nhóm chúng tôi gồm 5 người : 2 chuyên viên quay phim, 1 cô chuyên chụp hình, 1 thông dịch viên và tôi, Giám đốc Văn phòng truyền giáo Sa-lê-diêng Tôrinô. Đi đến đâu, phái đoàn chúng tôi đều được các anh em Sa-lê-diêng và cộng đoàn giáo dục mục vụ tại nơi đó tiếp đón rất thịnh tình. Mọi sự diễn ra rất tốt đẹp.

Lm Văn Hào SDB chuyển ngữ