Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Cành nho sinh trái

Cành nho sinh trái

Email In PDF.


Chúa Giêsu ơi, Ngài là cây nho
Còn con, Chúa gọi là cành trên cây
Chúa mong cành sinh hoa trái chín đầy
Để làm rượu mới cho người muôn nơi.

Nếu cành nho sinh được nhiều hoa trái
Người làm vườn sẽ cắt tỉa cành nho
Chịu đớn đau, những vất vả dày vò
Rồi cành sẽ trổ bông nhiều hơn nữa.

Con đừng buồn khi gặp nhiều gian khổ
Mấy cành nho nào thích cắt tỉa đâu
Chỉ khi dừng lại suy nghĩ thật sâu
Con mới hiểu niềm vui sinh hoa trái.

Niềm vui của Chúa, niềm vui tự hiến
Đón nhận thập hình để cứu đoàn chiên
Hạt giống chôn vùi, sự sống phục sinh
Con hãy là cành nho sinh hoa trái.

Hoa Cúc Nhỏ, FMA