Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Gương Thánh Marta

Gương Thánh Marta

Email In PDF.


Tình yêu nơi Thánh Marta

Chuyên chăm phục vụ ngợi ca Tình Ngài

Cuộc đời hướng tới tương lai

Yêu người mến Chúa chung vai giúp đời

Con đường dẫn đến Nước Trời

Theo gương Thánh Nữ gọi mời dấn thân

Yêu thương phục vụ ân cần

Hết lòng vì Chúa chọn phần hy sinh

Marta yêu Chúa hết tình

Chẳng ngại gian khó liều mình hiến thân

Giúp con tin mến chuyên cần

Yêu thương phục vụ mãi gần Giêsu

Sống đời Bác Ái - Khiêm Nhu

Trung kiên vượt cõi lãng du hồng trần

Luôn TIN - CẬY – MẾN ân cần

Noi gương Thánh Nữ dự phần Phúc vinh.

Sr. AgnesJesu - Fma