Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Truyền giáo Hoạt động Lời Loan báo đầu tiên và sứ mệnh salêdiêng

Lời Loan báo đầu tiên và sứ mệnh salêdiêng

Email In PDF.


Sam Phran (Thái Lan). Từ ngày 13-20/8, tại Sam Phran, đã diễn ra cuộc Hội Thảo cho việc linh động và đào luyện truyền giáo cho vùng Châu Á và Châu Đại Dương trên đề tài “Lời Loan Báo Đầu Tiên và sứ mệnh salesien”.

Cuộc Hội Thảo đã được bắt đầu vào buổi chiều ngày 13/8 và kết thúc ngày 20/8. Hai Ban Truyền giáo trung ương của FMA và SDB đã tổ chức cuộc hội thảo này, nhằm tiếp tục suy tư trên đề tài Lời Loan Báo Đầu Tiên của Đức Kitô trong 5 châu lục, trong sự liên tục với những nghiên cứu của 6 năm vừa qua, liên quan đến các điều phối viên của các tỉnh dòng cho việc truyền giáo muôn dân và các đại diện tỉnh dòng cho việc linh động truyền giáo (DIAM).

Mục đích của cuộc hội thảo là giúp hiểu, đào sâu và thấm nhuần “Lời Loan Báo Đầu Tiên của Đức Kitô” bằng cách đẩy mạnh việc hội nhập văn hóa trong các thực tại khác nhau của 2 Hội Dòng, ngang qua một phương pháp đan xen lẫn nhau của những thời khắc suy tư, cầu nguyện, nghiên cứu cá nhân và thử nghiệm. Có sự hiện diện của 44 SDB, 34 FMA, 1 VDB đến từ Thái Lan và một người đời đến từ Trung Quốc.

Hơn nữa, có sự hiện diện của hai Tổng Cố Vần về truyền giáo, Sr. Alaide Deretti, FMA và Cha Guillerma Basanes, SDB, có sự tham dự của Sr. Assunta Inoue Sumiko, FMA, kinh lý viên của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đặc biệt là Liên tỉnh vùng Đông Á, cha Václav Klement, SDB, Tổng cố vấn vùng Đông Á và Châu Đại Dương và cha Maria Arokiam Kanaga, SDB, Tổng cố vấn miền Nam Á.

Ngoài ra còn có sự tham sự của Sr. Blanca Sánchez, FMA, thuộc Ban Truyền giáo trung ương và là thành viên của ủy viên ban điều phối hội thảo, và Sr. Maria Ko, FMA, hướng dẫn suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và hướng dẫn ngày tĩnh tâm.

Buổi khai mạc với cuộc rước các biểu tượng, đã khơi nên nơi những tham dự viên cảm nhận một sự liên kết trong hành trình đào luyện và sinh động truyền giáo. Trong Thánh Lễ, mỗi tham dự viên, đại diện của Tỉnh Dòng và đất nước của mình, đã canh tân sự sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy…” (Mt 28, 16-20) với chính lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Gioan Bosco và của Thánh Maria Domenica Mazzarello. Vào cuối buổi lễ mỗi người được nhận logo của hội thảo như là chứng tá của lòng trung thành.

Sr. Nipha Agnese Rangabpit, Giám Tỉnh Thái Lan, đã thay mặt cho các chị em của tình dòng Mẹ Mazzarello (Thái Lan), chia sẻ niềm vui của sự gặp gỡ và chúc cho hội thảo có một kết quả tốt đẹp, chị đã nhắc lại mục tiêu của hội thảo: “Với tính cách cá nhân và cộng đoàn sẵn sàng hơn đã đảm nhận nỗ lực của “Lời Loan Báo Đầu Tiên của Đức Kitô” trong chính tinh thần của Thánh Gioan Bosco và Thánh Maria Domenica Mazzarello”.

Sr. Alaide Deretti, Tổng Cố Vấn Truyền Giáo FMA trong lời chào giới thiệu đã đề nghị các tham dự viên suy tư, theo mẫu gương của Mẹ Teresa thành Calcutta và của Sr. Nancy Pereira, một FMA Ấn Độ, lời Loan Báo Đầu Tiên của Đức Kitô đã được sống “với những cử chỉ thực tế, với chứng tá, niềm vui của sự hiện diện để phục vụ những người bần cùng nhất, trong những vùng ngoại vi của con người và cuộc sống…”.

Sr. M. Assunta Inoue Sumiko, Kinh lý viên, đã chia sẻ sứ điệp của Mẹ Yvonne Reugoat đó là chúc cho các tham dự viên “trải qua những ngày này trong sự cùng nhau suy niệm trên đề tài đã được đề xuất, nền tảng của sứ mệnh salesien; đây là thời gian thuận tiện cho tất cả các tham dự viên và có thể đem lại hoa trái trong việc sinh động truyền giáo của các tỉnh dòng và của các cộng đoàn giáo dục…”.

Cha Guillermo Basanes, Tổng Cố Vấn Truyền Giáo SDB, đã chúc các tham dự viên “tiếp nhận lệnh truyền lên đường truyền giáo của những người Salesien đã được thánh hiến, để đem giới trẻ đến với Đức Kitô bằng đời sống chứng tá của mình”.

Ngày 14, lễ nhớ thánh Massimiliano Kolbe, chứng nhân đức tin của Lời Loan Báo Đầu Tiên, Sr. Maria Ko đã hướng dẫn suy niệm trên lời Kinh Thánh “Nếu Đức Chúa của tôi ngỏ lời với ngôn sứ…” (2 V 5,3). Lời loan báo đầu tiên như một món quà của niềm hy vọng.

Khởi đi từ đề tài: “Lời Loan Báo Đầu Tiên và Sứ Mệnh Salesien”, hoạt động dẫn nhập vào cuộc hội thảo đưa ra cho các tham dự viên một bản trắc nghiệm 12 câu hỏi lấy từ 7 chương của văn bản làm việc đã được gửi trước đó và được cha Alfred đào sâu. Và trong suốt ngày, nội dung này đã được nghiên cứu, đào sâu và chia sẻ trong nhóm và sau đó chia sẻ trong hội nghị.

Cuối ngày, trong giờ huấn từ tối, các sơ Nhật Bản đã chia sẻ hoạt động giáo dục của họ trong trường học.

Sr. Teresa Tuyết, FMA chuyển ngữ