Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Suy tư - chia sẻ Lý do của việc cầu nguyện liên lỉ từ chuyện của một đàn gà

Lý do của việc cầu nguyện liên lỉ từ chuyện của một đàn gà

Email In PDF.


- “Chiếp chiếp chiếp”

- “Cục ta cục tác cục ta cục tác”

Ô hay, mẹ con nhà gà này sao lại quấy rầy ta vậy! mới vừa ngả lưng nghỉ trưa được chút thì mẹ con mày... không ngủ được nữa, thôi đành ra ngó gia đình chúng, xem mẹ con nhà chúng đang làm gì. Ồ mẹ con chúng đang kiếm ăn.

- “Chiếp chiếp chiếp”

- “Cục ta cục tác cục ta cục tác”

Lạ nhỉ sao chúng cứ kêu hoài như vậy không mệt hay sao?

Bỗng,

- “Quắc quắc – cục tác cục tác”

Chuyện gì vậy? Ô kìa, chú DIỀU HÂU đang vờn trên trời. Chú lượn qua lượn lại tính tậu một chú gà con để làm bữa trưa đây. Nhưng có vẻ không làm ăn được gì vì mấy chú gà con đã chạy về nấp dưới cánh gà mẹ rồi. Còn cô gà mẹ này xem ra dữ dằn quá, chú diều hâu đành bỏ đi. Mẹ con nhà gà lại tiếp tục chiếp chiếp, cục ta cục tác, cục tác cục ta.

Hay ha, tại sao chúng cứ kêu vậy mà không mỏi mỏ, không chán nhỉ.

Sao lại vậy ta ??? ??? ???

A A A! Nghĩ ra rồi. Hóa ra là mấy chú gà con kêu như thế để giữ liên lạc với gà mẹ. Gà mẹ nghe tiếng kêu thì biết mà trông coi chúng. Chú gà con nào ham chơi đi xa tầm kiểm soát liền được gà mẹ gọi về ngay. Khi nguy hiểm gà mẹ kêu lớn để báo động cho chúng mà lo chạy về bên gà mẹ.

Ôi, Tạo hóa thật tuyệt vời. Chúc tụng Ngài.

Điều rất đỗi bình thường, từ tạo thiên lập địa bọn gà đã làm như thế. Từ bé đến giờ, tôi vẫn nghe, vẫn thấy mà nay mới nhận ra điều kỳ diệu trong nỗi bình thường này. Và tuyệt vời hơn khi không uổng công bỏ giấc ngủ trưa ra ngắm mẹ con nhà chúng …Cũng lý thú và ý nghĩa đấy chứ.

À mà, sao thấy nó giống việc CẦU NGUYỆN quá ta. Gà con cứ kêu “chiếp chiếp” hoài để giữ liên lạc với mẹ gà như thể chúng kêu : “MẸ ƠI! CON ĐANG Ở ĐÂY NÀY - MẸ ƠI NHẶT HẠT THÓC LÀM SAO?”. Để mẹ gà biết mà trông nom canh chừng, chỉ cách kiếm mồi nữa chứ “cục tác cục tác – NHẶT NHƯ VẦY NÈ CON ... ”. Vậy thì việc cầu nguyện HẰNG NGÀY, HẰNG GIỜ, HẰNG LÚC, MỌI NƠI có khác chi như gà con cần kêu “CHIẾP CHIẾP” đâu. Tiếng kêu ấy vừa là do Thiên Chúa phú cho chúng vừa là nhu cầu cần phải có cho sự an toàn và lớn lên của mấy chú mấy cô gà con.

SAO BÂY GIỜ, TÔI THẤY LÝ DO VÌ SAO PHẨI CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ THẬT ĐƠN GIẢN VÀ DỄ HIỂU VẬY.

Cầu nguyện như chú gà con. Chú cứ chiêm chiếp hoài. Chiêm chiếp suốt cả ngày, luôn miệng mà không chán. Chú kêu hoài như vậy vì chú tin mẹ chúng nghe và thích điều đó nên chú cứ kêu “chiếp chiếp - chiêm chiếp”.

“Lex orandi - lex credendi” : LUẬT CẦU NGUYỆN LÀ LUẬT ĐỨC TIN. Tôi tin Thiên Chúa như thế nào tôi cầu nguyện với ngài như vậy.

Tôi tin Ngài là Cha nên tôi thưa với Ngài : Lạy Cha, chúng con ở trên trời; tôi tin điều Ngài mong muốn là nhân loại nhận biết và tôn thờ Ngài nên tôi : nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời; tôi tin Ngài yêu tôi và chăm sóc cho tôi nên : xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; tôi tin Ngài là Cha giàu lòng thương xót và muốn tôi cũng thương mến anh em tôi như vậy nên : xin tha nợ cho chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; tôi tin Ngài không chỉ chăm lo phần xác mà cả phần hồn nữa nên tôi : xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lời kinh "LẠY CHA” sao thật đẹp! Tôi sẽ thưa với Chúa của tôi lời này luôn.

Cũng vậy, tháng Mân Côi tới, nghe mọi người nói rồi thì đâu đâu cũng thấy nhất là nơi các giáo xứ, hội đoàn và cả trên facebook nữa chứ : Nhắc nhở lần chuỗi Mân Côi. lặp lại nhiều lần Kinh Kính Mừng như gà con kêu : chiêm chiếp. Vì Mẹ Maria thích nghe những lời này và vì Mẹ luôn bảo vệ dẫn lối chúng ta qua từng ý nghĩa lời kinh và từng mầu nhiệm cứu độ. Lời kinh này cũng đẹp biết bao. Tôi cũng sẽ thưa với Mẹ hoài.

Jos. Mai Văn Thế