Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Các anh em SDB tổ chức trại hè 2017 cho giới trẻ tại Chiang Mai, Thái Lan

Các anh em SDB tổ chức trại hè 2017 cho giới trẻ tại Chiang Mai, Thái Lan

Email In PDF.


Bài viết của thầy Saraphan Kaeser, SDB

Chiang Mai, Thái Lan 09/10/2017.Tại Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, đội ngũ ban Mục vụ Giới trẻ của tỉnh dòng Thái Lan đã tổ chức trại hè cho các bạn trẻ thuộc các bộ tộc vùng này, nhằm quảng bá tinh thần Sa lê diêng. Tham dự trại hè gồm có các anh em SDB, Các cựu học viên Don Bosco và 70 bạn trẻ vùng Chiang Mai và Mae Hong son.

Trong trại hè, chúng tôi cho các bạn học hỏi về Don Bosco, về đời sống thánh hiến Sa lê diêng và cũng trình bàycho các bạn những bài giáo lý căn bản. Nhiều bạn trẻ sau khi tham dự trại hè đã bày tỏ ước muốn đi tu Sa lê diêng.Một số bạn đăng ký sẽ tham dự lớp tu sinh vào niên học tới.

Lm. Văn Hào, SDB chuyển ngữ