Wednesday, May 23rd

Last update:03:04:02 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Cuộc họp các Ủy viên Truyền thông Xã hội của các tỉnh dòng trong miền EAO

Cuộc họp các Ủy viên Truyền thông Xã hội của các tỉnh dòng trong miền EAO

Email In PDF.


Bài viết của Cha Bernard P. Nolasco, SDB

K’long, Việt nam 11/11/2017. Vào chiều ngày thứ Năm 10/11 vừa qua, các Ủy viên đặc trách Truyền thông xã hội trong 12 tỉnh dòng thuộc miền EAO đã bắt đầu cuộc họp với Cha Filiberto Gonzales, Tổng Cố vấn Truyền thông. Khóa họp sẽ kéo dài trong 5 ngày.

Theo lịch trình làm việc, hội nghị sẽ duyệt xét lại những quyết định tại cuộc họp ở Chofu, Nhật bản vào 2 năm trước. Đồng thời, mỗi tỉnh dòng sẽ trình bày báo cáo những gì đã thực hiện trong thời gian qua và kế hoạch cho 2 năm tới.

Sau đây là danh sách các Ủy viên và các tham dự viên của cuộc họp :

1. Cha Alberio Rodas, SDB, Ủy viên tại phụ tỉnh Cambodia

2. Cha John Chong Jae Jun, SDB, Ủy viên của tỉnh dòng Hàn quốc

3.Cha Jose Maria De Sa, SDB, Ủy viên của Á tỉnh Đông Timor

4.Cha Ambroise Pereira, SDB, Ủy viên của Á tỉnh PGS (Papua New Guinea – đảo Solomon)

5.Cha Fidel Orendain, SDB, Ủy viên của tỉnh dòng Nam Phi luật tân

6.Cha Bernard Nolasco, SDB, Ủy viên của tỉnh dòng Bắc Phi luật tân

7.Tư giáo Delphin Kahemba, SDB, thành viên ban Truyền thông tỉnh dòng Trung hoa

8.Tư giáo Leo Leung Chung pong, thành viên ban Truyền thông tỉnh dòng Trung hoa

9.Cha Giuse Phạm văn Chính, SDB, Ủy viên của tỉnh dòng Việt nam

10. Cha GB Trần văn Hào, SDB, Ban Truyền thông tỉnh dòng Việt nam

11. Cha Trần phạm hoàng Gia Thi, SDB, Ban Truyền thông tỉnh dòng Việt nam

12.Cha William Mattews, SDB, Ủy viên của tỉnh dòng Úc (sẽ là Giám tỉnh vào tháng tới)

13.Cha Joseph Manachai, SDB, Ủy viên tỉnh dòng Thái Lan.

14. Cô Izumi Sakura và cô Yurie Endo, thành viên trong Ban Truyền thông tỉnh dòng Nhật bản.

Trong 5 ngày làm việc, sẽ có những buổi làm việc chung giữa các Ủy viên đặc trách truyền thông và Ủy viên đặc trách Mục vụ Giới trẻ. Khóa họp sẽ kết thúc vào tối 15 tháng 11.

Lm. Văn Hào, SDB chuyển ngữ