Tuesday, Jun 19th

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Cuộc họp chung giữa các Ủy viên Truyền thông và Ủy viên Mục vụ Giới trẻ trong miền EAO

Cuộc họp chung giữa các Ủy viên Truyền thông và Ủy viên Mục vụ Giới trẻ trong miền EAO

Email In PDF.


Bài viết của Cha Bernard P. Nolasco, SDB

K’long, Việt nam 12/11/2017. Hôm nay là ngày họp chung giữa 2 ban ngành trong miền EAO : Ban Truyền thông xã hội (Social Communication) và Ban Mục vụ Giới trẻ (Youth Ministry). Hội nghị bắt đầu ngày hôm nay với Thánh lễ do Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn văn Quang chủ sự.

Trước khi dùng điểm tâm sáng, các tham dự viên đã có tấm hình chụp chung trước nhà tĩnh tâm để lưu niệm.

Phiên làm việc thứ nhất bắt đầu với những hướng dẫn tổng quát của Cha Fabio, Tổng cố vấn Mục vụ Giới trẻ và Cha Filiberto Gonzalez, Tổng cố vấn Truyền thông xã hội. Sau đó các tham dự viên được phân thành 4 nhóm để thảo luận về sự tương tác giữa 2 ban ngành trong mỗi tỉnh dòng. Bước sang phiên làm việc thứ hai, mọi người trở về hội trường để đúc kết những chia sẻ mà các nhóm đã nêu lên.

Vào phiên làm việc sau trưa, hội nghị có thêm sự hiện diện của Cha Bề Trên miền. Trong phiên làm việc chiều nay, các tham dự viên lắng nghe phần trình bày căn bản về Khung tham chiếu Mục vụ Giới trẻ và nội dung cuốn ‘Cẩm nang Truyền thông Sa-lê-diêng’ do 2 Cha Tổng Cố vấn trình bày. Sau đó, các thành viên tiếp tục thảo luận về những mô hình làm việc liên thông giữa 2 ban ngành với những sáng tạo để quảng bá mô hình mục vụ Sa-lê-diêng cách rộng rãi.

Kết thúc buổi làm việc ngày hôm nay, 4 thư ký của 4 tổ cùng với 2 thư ký của 2 Cha Tổng Cố vấn đã ngồi lại đúc kết những ý kiến, tổng hợp thành 8 đề nghị cụ thể để trình cho Cha Bề Trên cả và ban Tổng Cố vấn chuẩn nhận.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ