Tuesday, Jun 19th

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Á tỉnh Papua New Guinea và đảo Solomon cử hành Hội nghị Hội viên

Á tỉnh Papua New Guinea và đảo Solomon cử hành Hội nghị Hội viên

Email In PDF.


Bài viết của Cha Ambroise Pereira, SDB

Port Moresby, PNG 10/11/2017. Hội nghị hội viên của Á tỉnh PGS đã diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 11 vừa qua. Có tất cả 14 anh em tham dự, gồm các Cha Giám đốc các cộng thể, các đầu ngành trong Á tỉnh và đại diện hội viên tại các cộng thể. Hội nghị đã nhóm họp tại nhà tỉnh ở Boroko. Trong số các tham dự viên có 2 anh em là người bản địa vùng Papua New Guinea.

Cha Alfred Maravilla, Bề Trên Á tỉnh đã khai mạc hội nghị với bản báo cáo tổng lược về hiện trạng của Á tỉnh. Ngài nói tiếp : “ Hội nghị hội viên nhằm lắng nghe những suy nghĩ từ các cộng thể, lắng nghe các Cha Giám đốc và Ban Cố vấn để Á tỉnh có thể đúc kết thành ‘Chương trình Tổng thể’ (OPP – Overall Province Plan) của Á tỉnh. Hội nghị đã nêu ra tầm nhìn về sứ mệnh, chương trình tổng thể và đã biểu quyết thông qua Kế hoạch giáo dục mục vụ của toàn Á tỉnh (SEPP).

Tất cả anh em hội viên đều thống nhất đường hướng như đã thực hiện từ trước, đó là đặt sứ mệnh truyền giáo vào vị thế trọng yếu trong toàn Á tỉnh. Vì vậy, anh em tiếp tục sẵn sàng dấn thân vào những nơi xa xôi để sống nghèo khó chung hòa với mọi người, sống tình huynh đệ trong những cộng thể đa văn hóa, trong sáng trong việc sử dụng của cải vật chất cách thanh bần để làm chứng tá cho Tin mừng Chúa Giêsu.

Các anh em hội viên đều cảm thấy rằng, hội nghị hội viên vừa qua đã giúp anh em thâm tín sâu xa hơn ơn gọi truyền giáo Sa-lê-diêng của mình, và kiện cường nơi anh em lòng trung thành với Don Bosco.

Sau đây là bản tóm kết cương lĩnh hành động mà hội nghị hội viên đã đồng thuận để thi hành:

1- Tầm nhìn

Chúng tôi, những anh em Sa-le-diêng Don Bosco tại Papua New Guinea và đảo Solomon, là những môn đệ đã được hiến thánh cho Thiên Chúa, phải trở nên dấu chỉ về sự hiệp thông huynh đệ mang tính ngôn sứ, và trở nên những tôi tớ phục vụ giới trẻ trong sứ mệnh truyền giáo.

2- Sứ mệnh

Vì vậy, trong niềm phó thác cho Mẹ Maria, chúng tôi làm chứng cho Tin mừng trong cuộc sống hằng ngày, bằng cách thúc đẩy sự gặp gỡ lẫn nhau trong những môi trường đa văn hóa, bằng việc giáo dục, bằng việc phúc âm hóa và đồng hành với giới trẻ, giúp họ hướng tới sự phát triển toàn diện, giúp đổi thay xã hội, theo Hệ thống Giáo dục Dự phòng mà Don Bosco đã khởi xướng qua châm ngôn’ Xin cho tôi các linh hồn’.

3- Chúng tôi quyết duy trì những giá trị cốt lõi sau đây :

-Đặt Thiên Chúa vào chỗ tối thượng  

-Lãnh đạo như một người tôi tớ

-Sống tinh thần ‘Liên văn hóa’

-Luôn biết đồng hành

-Có những tương giao ngay thẳng

-Làm việc với tính chuyên môn

-Gutpela Sindaun

Văn Hào, SDB chuyển ngữ