Wednesday, May 23rd

Last update:03:04:02 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Xin cầu nguyện cho Bà Cố Maria Phạm Thị Trung

Xin cầu nguyện cho Bà Cố Maria Phạm Thị Trung

Email In PDF.

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn - phục sinh và lòng khoan dung thương xót của Thiên Chúa,
chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho

Bà Cố MARIA PHẠM THỊ TRUNG

Thân mẫu của Sr. Maria Vũ Minh Phương, FMA

đã được Chúa gọi về Nhà Cha
vào lúc 12 giờ 20 ngày 30.11.2017
tại tư gia Y 68 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai.

Hưởng thọ 85 tuổi


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

- Nghi thức tẩn liệm: 5 giờ 30 ngày 01.12.2017.

- Động quan: 7 giờ 45 ngày 04.12.2017.

- Thánh lễ An táng: 8 giờ 30 ngày 04.12.2017 tại Thánh Đường Giáo xứ Xuân Khánh. Sau đó sẽ an táng tại Đất Thánh Xuân Lộc.

Chúng con kính xin Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Thân nhân, Gia đình Sa-lê-diêng và toàn thể mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ kính báo
trong tâm tình tri ân và hiệp nguyện.