Saturday, Jun 23rd

Last update:03:15:30 PM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Cuộc họp mùa đông của các Cha Giám đốc trong tỉnh dòng Nhật Bản

Cuộc họp mùa đông của các Cha Giám đốc trong tỉnh dòng Nhật Bản

Email In PDF.


Bài viết của Cha Vaclav Klement, SDB

Tokyo 28/11/2017. Trong tuần vừa qua, 14 Cha Giám đốc thuộc các cộng thể trong tỉnh dòng Nhật Bản đã quy tụ về Suginami - Tokyo để tham dự cuộc họp cùng với Cha Bề Trên miền, Cha Giám tỉnh Mario Yananouchi và 5 vị trong Ban Cố vấn tỉnh. Ngay từ đầu, Cha Bề Trên miền đã nêu ra câu hỏi cho các Giám đốc, mời gọi các Ngài nhìn lại việc đồng hành với các anh em hội viên đã được thực hiện ra sao. Đồng thời, các Giám đốc cũng phải tự duyệt xét xem các Ngài có để tâm đến việc thăng tiến đoàn sủng nơi cộng thể mình hay không. Đã một năm trôi qua kể từ cuộc kinh lý ngoại thường vào năm 2016, tỉnh dòng đã thực hiện lộ trình tái định dạng các công cuộc qua sự trợ giúp của nhóm ‘Tư vấn Kế hoạch’ và tỉnh dòng quyết định cứ 2 tháng 1 lần, sẽ duyệt xét xem đã đạt được những gì trong lộ trình đó. Lộ trình tái định dạng gồm 8 điểm chiến lược căn bản.

Trong 2 ngày họp mặt, các Cha Giám đốc đã thảo luận khá nhiều về việc đào tạo và trao trách nhiệm cho những người đời để họ tham phần vào sứ mạng Salêdiêng, ví dụ cắt đặt họ làm hiệu trưởng các trường học, đảm nhận chính trong các công cuộc xã hội hay điều hành các nhà trẻ. Tỉnh dòng cũng mới tổ chức rất thành công cuộc gặp gỡ các hiệu trưởng và các giám thị của các trường Salêdiêng. Đây là hai lãnh vực mà tỉnh dòng đang phát huy. Tỉnh dòng dự tính sẽ tổ chức một khóa đào luyện người đời thông dự trong sứ mệnh, vào ngày 08/01/2018 sắp tới.

Kế hoạch tỉnh dòng (OPP) 2016 đã nhắm tới tiêu chí căn bản, là phục vụ các bạn trẻ nghèo khổ. Cụ thể, anh em đã tổ chức được một lớp học lưu động gồm đội ngũ giáo viên và 35 em học sinh. Các em học sinh xuất thân từ những gia đình nhập cư gốc Nepal, Trung Hoa hay từ các quốc gia vùng Nam Á. Vào giờ giải lao, các Cha Giám đốc đã dành thời gian để gặp gỡ nhóm học sinh này. Ngoài ra, tỉnh dòng còn có đội ngũ các thiện nguyện viên làm việc trong chương trình Tabunka NPO hoặc chương trình SITEX, phối hợp với các anh em SDB để phục vụ các bạn trẻ nghèo.

Các Cha Giám đốc cùng các Bề trên đã trải qua hai ngày họp mặt trong bầu khí gia đình rất tuyệt vời. Trong bữa ăn, Cha Mickey Muramatshu còn biểu diễn màn ảo thuật Kinh thánh để làm cho bầu khí thêm sinh động.

Bước sang niên học mới 2017 - 2018, các Cha Giám đốc sẽ xóay sâu vào chủ đề Hoa Thiêng 2018 của Cha Bề Trên cả, ứng dụng cụ thể vào môi trường tại Nhật Bản, để sớm hình thành ‘Kế hoạch Giáo dục Mục vụ Salêdiêng’ (SEPP) và chuyển đến các cộng thể tại địa phương. Hiện nay, tỉnh dòng Nhật Bản có 14 cộng thể đã được thiết lập theo giáo luật. Tỉnh dòng cũng mới tiếp nhận hai anh em truyền giáo được Cha Bề Trên Cả gửi đến đây để làm việc, đó là tư giáo Jeswin gốc từ Ấn Độ và tư giáo Abuto gốc từ Kenya.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ