Wednesday, May 23rd

Last update:03:04:02 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 12 năm 2017

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 12 năm 2017

Email In PDF.


MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 01 đến 03/12/2017 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội nghị về chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” do Thánh Bộ về đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ tổ chức tại Giáo Hoàng học viện Nữ vương các Thánh Tông đồ.

SR. RUNITA BORJA
Từ 01 đến 03/12/2017 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội nghị Mục vụ Ơn gọi và Đời sống Thánh hiến Viễn tượng và Hy vọng “Hãy đến và xem” (Ga. 1, 39) tại Giáo Hoàng học viện Nữ vương các Thánh Tông đồ.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 01 đến 03/12/2017 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội nghị về chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” do Thánh Bộ về đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ tổ chức tại Giáo Hoàng học viện Nữ vương các Thánh Tông đồ. 

SR. VILMA TALLONE
04/12/2017 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ các hiệu trưởng của các Trung tâm Hướng nghiệp FMA nước Ý. Có sự hiện diện của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền.

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Từ 04 đến 05/12/2017 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội nghị Liên hiệp Cựu học viên FMA.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Ngày 05/12/2017 tại Roma - ITALIA
Tham dự cuộc họp Hội đồng Cố vấn của Học viện Giáo Hoàng phân khoa khoa học giáo dục Auxilium.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Từ 09 đến 10/12/2017 tại Castelgandolfo - ITALIA
Tĩnh tâm

SR. VILMA TALLONE
Từ 09 đến 10/12/2017 tại Padova - ITALIA
Gặp gỡ đào luyện với các cố vấn cộng đoàn của Tỉnh Dòng Triveneta “Thánh nữ Maria Mazzarello” (ITV)

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 13 đến 23/12/2017 tại Roma - ITALIA
Sinh động tiến trình phân định cho các Tân truyền giáo.

SR. VILMA TALLONE
14/12/2017 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ các chuyên viên của Hội Dòng và của Sicilia. Có sự hiện diện của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 16 đến 17/12/2017 tại Roma - ITALIA
Cùng với Sr. Chiara Cazzuola, Sr. Maria Luisa Miranda và Sr. Paola Battagliola tham dự cuộc gặp gỡ của Hội nghị tiến trình Châu Âu – Trung Đông tại trụ sở trung ương.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
17/12/2017 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ các cộng đoàn của Á Tỉnh “Maria Mẹ của Giáo Hội” và các Tập viện Castelgandolfo và Roma để chúc mừng Giáng Sinh.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
19/12/2017 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ gia đình Salêdiêng để chúc mừng Giáng Sinh.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
24/12/2017 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ cộng đoàn trụ sở trung ương để chúc mừng Giáng Sinh.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
26/12/2017 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ cộng đoàn “Mẹ Ersilia Canta”.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
27/12/2017 tại Roma - ITALIA
Đón tiếp Cha Bề Trên Cả, Cha Ángel Fernández Artime đến trình bày Hoa Thiêng 2018 cho các FMA tại Roma.

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ