Friday, Jun 22nd

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 01 năm 2018

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 01 năm 2018

Email In PDF.


MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN CỐ VẤN
Ngày 05/01/2018 tại Roma - ITALIA
Kết thúc khóa họp mùa đông.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN CỐ VẤN
Ngày 06/01/2018 tại Roma - ITALIA
Thăm các cộng đoàn “Chân phước Eusebia Palomino”, “Mẹ Angela Vespa”, “Thánh Maria D. Mazzarello”, “Sr. Teresa Valsé Palomino” – thuộc Á Tỉnh “Maria Mẹ Giáo Hội” (RMC).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN CỐ VẤN
Từ 08 đến 12/01/2018 tại Ariccia - ITALIA
Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cùng với: Sr. Chiara Cazzuola, Sr. Maria Luisa Miranda, Sr. Paola Battagliola, Sr. Vilma Tallone, Sr. Maria Helena Moreira, Sr. Runita Borja, Sr. M. Nieves Reboso, Sr. M. Assunta Inoue, Sr. Chantal Mukase, Sr. Phillys Neves và Sr. Marija Pece cho việc Kiểm thảo 3 năm của các Liên tỉnh CIEP (Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha), CII (Ý), CIEM (Châu Âu và Trung Đông).

SR. PIERA CAVAGLIÀ
Ngày 09/01/2018 tại Roma - ITALIA
Tham dự cuộc gặp gỡ các Tổng Thư ký của Anh em các trường Kitô giáo tại Curia, với chủ đề: “Sự chuẩn bị, lập kế hoạch và phương pháp luận của các cuộc họp cố vấn”.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN CỐ VẤN
Từ 16 đến 20/01/2018 tại Nairobi - KENYA
Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cùng với Sr. Chantal Mukase, Sr. Phillys Neves, Sr. Maria Helena Moreira, Sr. M. Nieves Reboso và Sr. Vilma Tallone cho việc Kiểm thảo 3 năm của Liên tỉnh Phi Châu - Madagascar (CIAM).

SR. CHIARA CAZZUOLA
Từ 18 đến 21/01/2018 tại Torino - ITALIA
Tham dự ngày Linh đạo Gia đình Salesien với chủ đề: “Nghệ thuật lắng nghe và đồng hành”.

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Từ 19/01 đến 17/04/2018 tại VENEZUELA
Kinh lý theo giáo luật Tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco” (VEN).

SR. NIEVES REBOSO và SR. CHANTAL MUKASE
Từ 22 đến 26/01/2018 tại Kenia - ITALIA
Sinh động cuộc gặp gỡ để chuyển tải và trình bày tài liệu “Định hướng chặng đường đào luyện của Khấn sinh”.

SR. VILMA TALLONE
Từ 22 đến 27/01/2018 tại Maputo - MOZAMBICO
Viếng thăm ngắn hạn Tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco” (MOZ).

SR. MARIJA PECE
Từ 22 đến 31/01/2018 tại Catania - ITALIA
Viếng thăm ngắn hạn Tỉnh dòng "Mẹ Maddalena Morano" (ISI).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN CỐ VẤN
Từ 24 đến 28/01/2018 tại Calcutta - INDIA
Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cùng với Sr. Lucy Rose Ozhukayil, Sr Alaide Deretti, Sr. Phillys Neves và Sr. Runita Borja cho việc Kiểm thảo 3 năm của Liên tỉnh dòng Ấn Độ (PCI).

SR. CHIARA CAZZUOLA
Ngày 26/01 đến 28/02/2018 tại Roma - ITALIA
Thăm viếng hàng năm nhà Trụ sở Trung ương (RCG).

SR. PIERA CAVAGLIÀ
Ngày 27/01/2018 tại Taranto - ITALIA
Sinh động cuộc gặp gỡ các Bề trên của Tỉnh dòng “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành” (IMR) trên đề tài: “Hiến Luật: kế hoạch của đời sống, tiếng gọi duy nhất và luôn luôn mới để biết chúng ta là ai”.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 27 đến 28/01/2018 tại KENYA
Sinh động cuộc gặp gỡ các Khấn sinh để trình bày tài liệu “Định hướng chặng đường đào luyện của Khấn sinh”.

SR. NIEVES REBOSO
Ngày 29/01/2018 tại KENYA
Sinh động cuộc gặp gỡ với các Tập Sinh và các Sơ cộng đoàn đào luyện để trình bày tài liệu “Định hướng chặng đường đào luyện của Khấn sinh”.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 29/01 đến 07/02/2018 tại Calcutta - INDIA
Thăm viếng Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (INC).

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ