Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Thuộc về Chúa

Thuộc về Chúa

Email In PDF.


Thuộc về Chúa, một niềm vui,

Chia sẻ với Chúa ngọt bùi đắng cay.

Cùng Người sống những tháng ngày

Con được ở mãi trong tay nhân từ.

Chẳng lo đời lắm mịt mù

Không lo giông tố âm u bão bùng.

Chúa cầm tay, vẫn đi cùng

Qua bao đồi núi chập chùng bước chân.

Chúa bên con, ở thật gần

Thuộc về Chúa là hồng ân của Trời.

Ước chi con sống một đời

Vẹn tròn kết hiệp không ngơi trong hồn.

Hiến dâng trọn vẹn bản thân

Để làm Thiên Chúa từ nhân mỉm cười.

Trước khi con thuộc về Người,

Thì Người đã bỏ ngai trời vì con.

Thuộc về con, thật vuông tròn,

Có ai hiểu thấu tình son Chúa Trời!

Kim Hạnh, FMA