Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Cọng cói

Cọng cói

Email In PDF.

Mến tặng những người mẹ trong ngày lễ Mẹ dâng con 2/2/2018


Cọng cói là cọng cói ơi

Đơn sơ bé nhỏ một đời phù du

Thế mà trong những lời ru

Dệt nên cổ tích vần thơ thuở nào.

Làm thành thân chiếu ngọt ngào

Chiếu hoa hương cói gửi trao tình nồng

Thương con tay bế tay bồng

Mẹ ru cái ngủ sáng hồng giấc mơ

Đẹp sao giấc ngủ trẻ thơ

Hồn nhiên trong sáng đơn sơ dịu dàng.

Cảm ơn là cọng cói vàng

Đã cho lòng mẹ rộn ràng niềm vui

Cuộc đời cay đắng ngọt bùi

Mẹ dâng con mẹ trong tay Chúa Trời

Hạnh phúc đâu nói lên lời

Con là của Chúa một đời nghe con.

Trong Ngài con được đầy tròn

Tựa như cọng cói con nằm tháng năm

Chính Ngài dệt ánh trăng rằm

Tay Ngài sẽ dệt ước mơ cuộc đời

Cói kia dệt chiếu hoa rồi

Đời con dệt thánh ý Ngài huyền siêu

Sướng vui gian khổ trăm chiều

Con ơi sống đẹp một đời trao dâng.

Kim Hạnh, FMA