Friday, May 25th

Last update:01:55:54 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Mừng lễ Don Bosco tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Mừng lễ Don Bosco tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Email In PDF.

31/01 hằng năm là ngày toàn thể Giáo Hội, cách riêng là đại gia đình Sa-lê-diêng vui mừng kính nhớ Cha thánh Gioan Bosco – Người đã được Thiên Chúa ban cho “một tấm lòng rộng lớn như bờ đại dương” để hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa vì phần rỗi các linh hồn, đặc biệt người trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Hòa trong niềm vui đó, một thánh lễ được cử hành vào tối hôm qua, 31/1/2018, tại trụ sở chính của tỉnh Dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Sr. Rosa Bề Trên Giám Tỉnh, Sr. Concetta Phó Bề Trên Giám Tỉnh, Quý Sơ và đông đảo các em thiếu nhi, các nhóm dưới sự đồng hành của các FMA tại khu vực Tam Hà đã long trọng cử hành thánh lễ kính nhớ ngài. Cha Barnaba An Phong, SDB, giám đốc nhà thần học Phillip Rinaldi chủ tế thánh lễ.


(xem thêm hình)

Trong niềm hân hoan và lòng biết ơn vì được hưởng nếm nền giáo dục Sa-lê-diêng, các nhóm sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho quý Cha Sa-lê-diêng, quý Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ luôn khôn ngoan, thánh thiện và trở nên những người tông đồ của niềm vui trong khi sống niềm đam mê cứu rỗi các linh hồn như Don Bosco.

Đáp từ cuối Thánh lễ, Sr. Rosa mừng lễ đến các anh em Sa-lê-diêng và cám ơn các bạn trẻ, các nhóm đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cả hai hội dòng. Sr. Rosa cũng nhắn nhủ mọi người vun trồng lòng yêu mến Mẹ Maria - Đấng mà Don Bosco hằng yêu mến và luôn hiện diện trong suốt cuộc đời của Don Bosco - để được Mẹ dẫn dắt đến với Chúa và làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời chúng ta.

Yêu mến Cha thánh Gioan Bosco, xin Chúa ban cho từng thành viên trong đại gia đình Salêdiêng luôn biết diễn tả cách trung thành và sáng tạo ơn đoàn sủng mà ngài để lại, hầu trở nên những nhà giáo dục sống nhuần nhuyễn Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng, cùng với người trẻ vững bước trên con đường nên thánh như Don Bosco đã đi.

Thùy Trang, FMA