Sunday, Jun 17th

Last update:02:02:49 PM GMT

You are here: Tư liệu Thơ Đài tri ân

Đài tri ân

Email In PDF.


(Ý tưởng từ Hiến Luật số 4 – Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ)

Tri ân biết nói sao vừa

Với hồng ân Chúa như mưa cuộc đời

Chuyển cầu dìu dắt không ngơi

Maria đó, Mẹ khơi ơn Trời

Ngày xưa Mẹ đánh tơi bời

Bè quân phản nghịch trong thời chấn hưng...


Tri ân luôn mãi chẳng ngừng

Don Bosco muốn vui mừng dài lâu

Xây đài kỷ niệm đẹp mầu

Chẳng bằng gỗ đá nhưng sâu lòng người!

Tri ân sống động tuyệt vời

Người Con Đức Mẹ cho đời thắm xuân.


Đây nguồn sinh lực tràn tuôn

Kết hợp trọn hảo suối nguồn Giêsu

Làm sao có được khiêm nhu

Hân hoan rộng mở hộ phù thiếu niên

Này Tin, Cậy, Mến triền miên

Dìu bao người trẻ truân chuyên vào đời

Người Con Đức Mẹ nào ngơi

Khi bao người trẻ phận đời đa đoan

Miệt mài vất vả lo toan

Nhiệt tình từ mẫu khoan dung dịu dàng …

Đây đường nên thánh cao sang

Đưa đời người trẻ sáng ngời tương lai!


Dù đời thay đổi phôi phai

Người Con Đức Mẹ mãi đài tri ân

Bước chân là tiếng vọng ngân

Gieo niềm hy vọng muôn phần sáng tươi.

Dâng đời con nguyện, Mẹ ơi

Lời tri ân Mẹ mọi thời ca vang.

Cecilia Thiên Ân FMA