Tuesday, May 22nd

Last update:09:39:03 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 02 năm 2018

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 02 năm 2018

Email In PDF.


SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 03 - 05/02/2018 tại Thái Lan
Thăm viếng các cộng thể của Tỉnh dòng “Thánh Maria Mazzarello”.

SR. ALAÍDE DERETTI
Ngày 06/02/2018 tại Thái Lan
Thăm cộng đoàn của Lào, Thaket.

SR. SILVIA BOULLOSA
Từ 04 đến 07/02/2018 tại Bogotá - COLOMBIA
Bắt đầu tiến trình phân định để chọn Giám tỉnh cho Tỉnh dòng “Đức Mẹ Chichinquirá”.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 30/01 đến 07/02/2018 tại Calcutta - INDIA
Thăm viếng Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (INC).

SR. PHYLLIS NEVES
Từ 30/01 đến 09/02/2018 tại Phnom Penh - CAMBOGIA
Viếng thăm ngắn hạn Tỉnh dòng “Đức Mẹ cứu giúp" Cambogia-Myanmar (CMY).

SR. VILMA TALLONE
Từ 05 đến 09/02/2018 tại Brazzaville - CONGO (BRAZZ.)
Viếng thăm Congo-Brazzaville: Brazzaville và Pointe Noire. Chủ trì cuộc gặp gỡ với Ban cố vấn tỉnh.

SR. CHIARA CAZZUOLA
Ngày 10/02/2018 tại Roma - ITALIA
Tham dự lễ cử hành 50 thành lập của cộng đoàn Thánh Egidio.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 10 đến 11/02/2018 tại Roma - ITALIA
Chủ trì cuộc gặp gỡ với các Tập sinh của Tập viện Via Appia.

SR. SILVIA BOULLOSA
Từ 07 đến 11/02/2018 tại Bogotá - COLOMBIA
Bắt đầu tiến trình phân định để chọn Giám tỉnh cho Tỉnh dòng “Đức Mẹ xuống tuyết” (CBN).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Từ 09 đến 13/02/2018 tại Sam Phran - THAILANDIA
Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cùng với Sr. M. Assunta Inoue, Sr. Alaide Deretti, Sr. Runita Borja và Sr. Paola Battagliola Kiểm Thảo Liên Tỉnh dòng Đông Á (CIAO) và Sam Phran (Thái Lan).

SR. MARIJA PECE
Từ 07 đến 14/02/2018 tại BOLIVIA
Bắt đầu tiến trình phân định để chọn Giám tỉnh cho Tỉnh dòng “Đức Mẹ Hòa Bình” (BOL).

SR. PIERA CAVAGLIÀ
Từ 07 đến 15/02/2018 tại Mornese và Torino - ITALIA
Sinh động tuần tĩnh tâm của các Bề Trên và Ban cố vấn tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (SPA).

SR. VILMA TALLONE
Từ 05 đến 17/02/2018 tại Libreville - GABON
Thăm viếng Tỉnh dòng “Thánh Maria Mazzarello” (AEC).

SR. NIEVES REBOSO
Từ 17 đến 18/02/2018 tại Roma - ITALIA
Chủ trì cuộc gặp gỡ với các Tập sinh của Tập viện Castelgandolfo.

SR. CHIARA CAZZUOLA
Từ 26/01 đến 18/02/2018 tại Roma - ITALIA
Thăm viếng hằng năm tại nhà Trụ sở Trung ương FMA (RCG).

SR. VILMA TALLONE
Ngày 18/02/2018 tại Roma - ITALIA
Chủ trì cuộc gặp gỡ đào luyện về kinh doanh trong Tu hội với ê-kíp mở rộng tại nhà Trụ sở Trung ương FMA.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN
Từ 19 đến 21/02/2018 tại Roma - ITALIA
Cuộc họp giữa cộng tác viên của các lãnh vực cho cuộc gặp gỡ Liên Lãnh vực trên chủ đề “Cộng đoàn giáo dục và văn hóa ơn gọi” tại nhà Trụ sở Trung ương FMA.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 24 đến 28/02/2018 tại BRASILE
Sinh động cuộc gặp gỡ để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho chặng đường đào luyện của Khấn sinh”.

SR. VILMA TALLONE
Từ 24 đến 28/02/2018 tại MADAGASCAR
Cùng với Sr. Giuliana Pisano, chủ trì cuộc gặp gỡ đào luyện cho các Quản lý, Bề trên và Ban cố vấn tỉnh của Tỉnh dòng “Đức Maria nguồn mạch sự sống” (MDG).

SR. VILMA TALLONE
Từ 24/02 đến 08/03/2018 tại MADAGASCAR
Thăm viếng Tỉnh dòng “Đức Maria nguồn mạch sự sống” (MDG).

SR. SILVIA BOULLOSA
Từ 12/02 đến 01/04/2018 tại Porto Alegre - BRASILE
Bắt đầu kinh lý Tỉnh dòng “Đức Mẹ Aparecida” (BPA).

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Từ 19/01 đến 17/04/2018 tại VENEZUELA
Kinh lý Tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco” (VEN).

SR. CHIARA CAZZUOLA
Từ 26/02 đến 30/04/2018 tại Roma - ITALIA
Bắt đầu kinh lý Tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco” – phần 2 (IRO).

SR. MARIJA PECE
Từ 15/02 đến 24/05/2018 tại Cordoba - ARGENTINA
Bắt đầu kinh lý Tỉnh dòng “Đức Mẹ Mân Côi” (ARO).

SR. PAOLA BATTAGLIOLA
Từ 22/02 đến 25/05/2018 tại Milano - ITALIA
Bắt đầu kinh lý tỉnh dòng “Gia đình Thánh gia” (ILO).

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ