Wednesday, May 23rd

Last update:03:04:02 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Ba tân khấn sinh tại tỉnh dòng Hàn quốc

Ba tân khấn sinh tại tỉnh dòng Hàn quốc

Email In PDF.


Bản tin của tỉnh dòng Hàn quốc

Naeri, Hàn quốc 24/01/2018. Tại cộng thể tập viện ở Naeri, Cha Giám tỉnh Stefano Yang đã chủ sự Thánh lễ và tiếp nhận lời khấn của 3 thầy tập sinh, đó là Thầy Gioan Baotixita Kim Kyung-tae; Thầy Nicolao Jung Il-hyun và thầy Phêrô Hwang Eui-chul. Trong Thánh lễ còn có 4 linh mục Salêdiêng khác cùng đồng tế.

Năm tập mới 2018 đã khai mạc vào ngày 31 tháng Giêng cũng với 3 tập sinh.

Sau hiệp lễ, 3 tân khấn sinh cùng hát bài ca để tạ ơn Chúa với phần nhạc đệm của đàn guitar. Bài hát do thầy Heo Sung-ho sáng tác. Thầy là tân tập sinh của khóa nhà tập năm nay.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ