Wednesday, May 23rd

Last update:03:04:02 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 03 năm 2018

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 03 năm 2018

Email In PDF.


SR. NIEVES REBOSO
Từ 06 đến 07/03/2018 tại COLOMBIA
Sinh động cuộc gặp gỡ để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho những chặng đường đào luyện của Khấn Sinh” cho các Khấn sinh của Tỉnh dòng Colombia.

SR. LUCY ROSE
Từ 10/03 đến 10/05/2018 tại AUSTRALIA
Kinh lý tỉnh dòng "Mẹ Phù Hộ" (SPR).

SR. CHIARA CAZZUOLA
Từ 10 đến 11/03/2018 tại Roma - ITALIA
Chủ tọa Hội nghị Liên tỉnh Ý (CII).

SR. MARIA HELENA MOREIRA
Từ 11 đến 17/03/2018 tại BRASILE
Gặp gỡ Hội đồng Tòa soạn của tạp chí Bollettino Salesiano Brasile; với mạng lưới truyền thông Brasile; với ECOSBRASIL; với Hội nghị các điều phối viên của Ban truyền thông Brasile.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 12 đến 15/03/2018 tại Ariccia - ITALIA
Sinh động cuộc gặp gỡ để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho những chặng đường đào luyện của Khấn Sinh” tại Hội nghị Châu Âu.

SR. RUNITA BORJA
Ngày 12/03/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ với cộng thể nhà Mẹ Ersilia Canta để chia sẻ chặng đường của Tu hội FMA trong việc chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng 2018.

SR. PAOLA BATTAGLIOLA
Từ 12 đến 15/03/2018 tại Ariccia - ITALIA
Tham dự cuộc gặp gỡ với các Giám tỉnh Châu Âu.

SR. RUNITA BORJA
Từ 13 đến 16/03/2018 tại Ginevra - SVIZZERA
Viếng thăm ngắn hạn Văn phòng Nhân Quyền.

SR. PAOLA BATTAGLIOLA
Ngày 16/03/2018 tại Roma – ITALIA
Tham dự Hội nghị Châu Âu và Trung Đông tại Nhà trụ sở Trung ương FMA.

SR. CHIARA CAZZUOLA
Ngày 16/03/2018 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội nghị Châu Âu và Trung Đông tại Nhà trụ sở Trung ương FMA.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 17/03 đến 02/04/2018 tại Etiopia-Sudan-Sud Sudan - ETIOPIA
Viếng thăm Tỉnh dòng "Mẹ Phù Hộ" (AES).

SR. NIEVES REBOSO
Ngày 19/03/2018 tại Roma - ITALIA
Chủ trì cuộc gặp gỡ với các Sơ sinh viên năm II của khóa Linh Đạo tại cộng thể Mẹ Ersilia Canta.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 22 đến 28/03/2018 tại Gerusalemme - ISRAELE
Tham dự Kế hoạch Gierusalem.

SR. CHIARA CAZZUOLA
Ngày 23/03/2018 tại Catania - ITALIA
Gặp gỡ các Giám tỉnh và Ban cố vấn tỉnh.

SR. ALAIDE DERETTI
Ngày 24/03/2018 tại Roma - ITALIA
Bắt đầu Kế hoạch Mornese (nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha).

SR. RUNITA BORJA
Ngày 27/03/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ các Sơ Tân truyền giáo.

SR. MARIA LUISA MIRANDA
Từ 19/01 đến 17/04/2018 tại VENEZUELA
Kinh lý Tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco” (VEN).

SR. SILVIA BOULLOSA
Từ 12/02 đến 01/04/2018 tại Porto Alegre - BRASILE
Kinh lý Tỉnh dòng “Đức Mẹ Aparecida” (BPA).

SR. MARIJA PECE
Từ 15/02 đến 24/05/2018 tại Cordoba - ARGENTINA
Kinh lý Tỉnh dòng “Đức Mẹ Mân Côi” (ARO).

SR. CHANTAL MUKASE
Từ 15/02 đến 30/04/2018 tại Tây Phi
Kinh lý Tỉnh dòng Tây Phi “Mẹ Thiên Chúa” (AFO).

SR. MARIA ASSUNTA INOUE
Từ 21/02 đến 21/05/2018 tại VIỆT NAM
Kinh lý Tỉnh dòng "Mẹ Phù Hộ" (VTN).

SR. PAOLA BATTAGLIOLA
Từ 22/02 đến 25/05/2018 tại Milano - ITALIA
Kinh lý Tỉnh dòng “Gia đình Thánh Gia” (ILO).

SR. VILMA TALLONE
Từ 24/02 đến 08/03/2018 tại MADAGASCAR
Viếng thăm Tỉnh dòng “Đức Mẹ nguồn sống” (MDG).

SR. CHIARA CAZZUOLA
Từ 26/02 đến 30/04/2018 tại Roma - ITALIA
Tiếp tục kinh lý Tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco” (IRO).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 01 đến 11/03/2018 tại Bombay - INDIA
Thăm viếng Tỉnh dòng "Thánh Maria Mazzarello" (INB).

SR. VILMA TALLONE
Từ 01 đến 08/03/2018 tại MADAGASCAR
Thăm viếng cộng thể “Đức Mẹ nguồn sống” (MDG).

SR. PAOLA BATTAGLIOLA
Từ 04 đến 11/03/2018 tại Fatima - PORTOGALLO
Tham dự “Hội thảo sinh động và đào luyện truyền giáo: Lời loan báo đầu tiên và sứ mệnh người Salesien”.

SR. RUNITA BORJA
Từ 04 đến 11/03/2018 tại Fatima - PORTOGALLO
Tham dự “Hội thảo sinh động và đào luyện truyền giáo: Lời loan báo đầu tiên và sứ mệnh người Salesien”.

SR. ALAIDE DERETTI
Từ 04 đến 11/03/2018 tại Fatima - PORTOGALLO
Tham dự Hội thảo sinh động và đào luyện truyền giáo cho Châu Âu và Trung Đông, được sinh động bởi Văn phòng Truyền giáo FMA và SDB.

SR. PIERA CAVAGLIÀ
Từ 05 đến 17/03/2018 tại Roma - ITALIA
Sinh động cuộc gặp gỡ các Tân thư ký của 4 châu lục.

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ