Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: News Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục: Không người trẻ nào bị loại trừ

Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục: Không người trẻ nào bị loại trừ

Email In PDF.


Giáo Hội muốn lắng nghe tiếng nói, sự nhạy bén, đức tin và những nghi nan và phê bình của người trẻ. Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giáo lý ngày 04/10/2017 nói như thế, và ngài đang hiện thực điều đó trong giai đoạn chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục: “Người trẻ, Đức Tin và phân định ơn gọi”. Tất cả các phương tiện truyền thông đang tìm cách để không loại trừ bất cứ cơ hội nào để tạo sự thuận lợi cho THĐ cũng gần đến. Có hơn 300 người trẻ ở Vatican từ 19 – 24/03 để tham dự vào biến cố Tiền Thượng Hội Đồng, tất cả những người trẻ, từ 16 – 29 tuổi, họ cũng tham dự buổi gặp gỡ này ngang qua ngôn ngữ của Facebook. Thực thế, Đức Thánh Cha ước mong một sự hiện diện thật năng động của người trẻ trong tất cả các lục địa, những người Kitô hữu tuân giữ đạo cũng như những người không tuân giữ đạo, nhưng người Kitô hữu hay không phải là Kitô hữu, ngay cả nhũng người “vô thần”. Nhờ vào cơ hội này, sự tham dự mang tính mở rộng, mở ra “nhiều cánh cửa” (Facebook, website, WhatsApp, v..v...) như thế, trong gian phòng họp Tiền Thượng Hội Đồng có thể đón tiếp hơn 300 người và bởi vì việc lắng nghe người trẻ thực hiện với cơ hội hơn 360 “độ”.

Người trẻ có thể làm gì để tham dự vào Tiền Thượng Hội Đồng ngang qua facebook?

- Người trẻ từ 16-29 tuổi

- Có sử dụng Facebook cá nhân thật (không phải của một nhóm hoặc một tổ chức)

- Đặng ký vào một nhóm ngôn ngữ vào ngày 16/03;
Đăng ký ở đây: www.facebook.com/group/presinodale.

- Suy tư cá nhân hoặc nhóm, theo những tờ phiếu với những câu hỏi sẽ được đăng trên nhóm Facebook vào ngày thứ hai, 12/03.

- Trả lời với lời bình luận khoảng 200 từ. Có thể trả lời bằng 1 video khoảng 1 phút ngang qua WhatsApp (+39 342 601 5596);

- Không gởi file đính kèm.

- Theo những đề tài được đề xuất và sử dụng ngôn ngữ tôn trọng và thân tình. Người quản lý buộc phải xóa những ai có thái độ không tôn trọng những chỉ dẫn này.

- Có thể tham dự trong www.instagram.com/synod2018 và www/twitter.com/synod2018 Hashtag # Thượng Hội Đồng 2018 và các câu hỏi để chia sẻ trên nhóm.

Phần lớn thông tin sẽ được nhìn thấy công việc trên trang web: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunionr-pre-sinodale/la-traccia-di-lavoro-per-la-riunione-presinodale.html

Phần I: NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA NGƯỜI TRẺ TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

Hashtag

Câu hỏi

Tôi là ai

(1) Nền đào tạo nhân cách/con người: Những kinh nghiệm tương quan và cảm xúc, những sự kiện đặc biệt và những nơi chốn cụ thể nào mạnh mẽ nhất đã tạo nên căn tính của những thế hệ trẻ?

Sự khác biệt

(2) Mối tương quan trong sự khác biệt – Những thách đố và cơ hội nào nổi lên trong thế giới chúng ta nơi tưởng như là “siêu kết nối”, đa văn hoá và liên tôn, nơi có những sự chênh lệch và chia sẻ thật không may đang ngày càng gia tăng?

Tương lai 

(3) Người trẻ và tương lai – các bạn trẻ mơ gì cho cuộc sống của họ và cho xã hội, nơi họ sống và với cách thức nào họ đang nỗ lực để hiện thực hoá những khao khát của họ? 

Thế giới kỹ thuật số 

(4) Tương quan với kỹ thuật số - trong một cách thức với những kỹ nghệ mới góp phần hình thành căn tính và phong cách sống của người trẻ hôm nay giữa những cơ hội mới và những nguy hại chưa được xuất hiện? 

Nội tâm

(5) Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống – mối tương quan nào can thiệp vào đời sống hằng ngày của người trẻ và kinh nghiệm của họ về thiêng liêng, về tinh thần và về tôn giáo? 

Phần 2: ĐỨC TIN VÀ ƠN GỌI, PHÂN ĐỊNH VÀ ĐỒNG HÀNH

Hashtag
Câu hỏi
Đức Giêsu

(6) Những người trẻ và Đức Giêsu – Bằng cách thức nào con người Đức Giê-su được kể lại trong Kinh Thánh, được giới trẻ cảm nhận trong ngàn năm thứ ba? 

Tuyên xưng niềm tin

(7) Đức Tin và Giáo Hội – Bằng cách thức nào người trẻ hôm nay sống Đức Tin của họ cách cá vị với Đức Giê-su và mối tương quan nào duy trì với cộng đoàn Giáo hội?  

Được kêu gọi

(8) Ý nghĩa ơn gọi của cuộc sống – có hay không một sự ý thức rõ ràng nơi thế hệ trẻ về sự hiện diện của họ trong thế giới này là một lời kêu gọi và cho một sứ mệnh chuyên biệt?  

Những chọn lựa 

(9) Phân định ơn gọi – Những phương tiện nào có thể là hữu ích và thời khắc nào phù hợp để giúp một bạn trẻ có thể thực hiện chọn lựa đời sống dựa trên những nền tảng của Giáo hội và thế giới? 

Hướng dẫn

(10) Những người trẻ và sự đồng hành: những đặc nét nào phải có nơi một người đáng tin cậy, phù hợp để đồng hành một người trẻ hôm nay trong hành trình đời sống?

Phần 3: HÀNH ĐỘNG GIÁO DỤC MỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI

Hashtag
Câu hỏi
Giáo hội

(11) Phong cách của Giáo hội – Đâu là những đặc nét của một Giáo hội tỏa sáng, lôi cuốn và khả tín cho thế hệ trẻ và một Giáo hội có khả năng phát sinh sự sống và lôi cuốn họ?

Nhân vật chính

(12) Người trẻ - nhân vật chính – đâu là những nơi chốn ưu biệt, xã hội hay Giáo hội, nơi mà người trẻ có thể thực sự đồng trách nhiệm trong sứ mệnh của Giáo hội hôm nay với những chuyên môn và đam mê của họ?

Quảng trường

(13) Những nơi chốn ưu biệt – những nơi nào quan trọng hơn cả để gặp gỡ người trẻ, nơi họ hiện diện, tiến bước cùng họ và trao tặng cho họ ánh sáng của Đức tin?  

Đề xuất

(14) Những sáng kiến cần làm mạnh mẽ - những sáng kiến cụ thể nào xuât hiện phù hợp hơn để ngăn cản sự sự nhạy cảm của người trẻ, làm thế nào để họ có thể lớn lên trong sự trọn vẹn của con người? 

Ngôn ngữ

(15) Những phương tiện cần tận dụng – Ngôn ngữ nào xuất hiện cách thuận tiện và cách thức nào xuất hiện có giá trị hơn để khơi lên nơi người trẻ cảm thức về ơn gọi, quan tâm đến người thân cận và một cuộc sống của ân sủng?

Thân mến,

Sr. Runita G. Borja FMA – Tổng Cố Vấn MVGT

Sr. Maria Phạm Hà, FMA chuyển ngữ