Thursday, Jul 19th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 04 năm 2018

Lịch trình Ban Tổng Cố Vấn FMA tháng 04 năm 2018

Email In PDF.


SR. MARIA HELENA MOREIRA
Từ 01 đến 08/04/2018 tại Recife - BRASILE
Bắt đầu tiến trình phân định để chọn Giám tỉnh cho Tỉnh dòng Brasile “Mẹ Phù Hộ” (BRE).

SR. SILVIA BOULLOSA
Từ 02/04 đến 06/05/2018 tại Campo Grande/MS - BRASILE
Kinh lý Tỉnh dòng “Mẹ Vô Nhiễm Phù Hộ” (BCG).

SR. RUNITA BORJA
Từ 02 đến 09/04/2018 tại POLONIA
Viếng thăm sinh động mục vụ Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (PLA).

SR. NIEVES REBOSO
Từ 03 đến 06/04/2018 tại HALEDON, New Jersey - STATI UNITI
Sinh động cuộc gặp gỡ để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho những chặng đường đào luyện của Khấn Sinh” cho Tỉnh dòng NAC.

SR. MARJIA PECE
Ngày 04/04/2018 tại Montevideo - URUGUAY
Gặp gỡ các Giám tỉnh FMA và SDB của Cono Sud ở Châu Mỹ Latinh.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 04 đến 06/04/2018 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội nghị bầu cử lần thứ 65 của Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền Ý (USMI).

SR. MARIJA PECE
Từ 05 đến 07/04/2018 tại Montevideo - URUGUAY
Tham dự cuộc gặp gỡ của Hội nghị Liên tỉnh Nam Mỹ (CICSAL).

SR. NIEVES REBOSO
Từ 07 đến 08/04/2018 tại HALEDON, New Jersey - STATI UNITI
Gặp gỡ Khấn sinh của SEC để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho những chặng đường đào luyện của Khấn Sinh”.

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 09 đến 20/04/2018 tại Porto Alegre - BRASILE
Viếng thăm ngắn hạn các cộng thể (BPA).

SR. PIERA CAVAGLIÀ
Từ 10 đến 14/04/2018 tại Roma - ITALIA
Tham dự Hội thảo lần II của Tiến trình phong Chân Phước và Phong Thánh trong gia đình Salesien tại Dòng Anh em các trường Kitô giáo.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Ngày 11/04/2018 tại Roma - ITALIA
Buona notte cho các tham dự viên Hội thảo lần II của Tiến trình phong Chân Phước và Phong Thánh trong gia đình Salesien, tại Trụ sở trung ương Dòng Anh em các trường Kitô giáo.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 12 đến 19/04/2018 tại ANGOLA
Sinh động cuộc gặp gỡ chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho những chặng đường đào luyện của Khấn Sinh”.

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Từ 16 đến 28/04/2018 tại Asunción - PARAGUAY
Thăm viếng Tỉnh dòng “Tổng lãnh Thiên thần Ra-pha-en” (PAR).

SR. PIERA CAVAGLIÀ
Ngày 16/04/2018 tại Roma - ITALIA
Chủ trì Hội nghị cho các Thư ký Tỉnh của Hội dòng Nữ tử Giáo Hội trên đề tài “Căn tính và vai trò của Thư ký”, tại Trụ sở trung ương Dòng Anh em các trường Kitô giáo.

SR. RUNITA BORJA
Ngày 18/04/2018 tại Roma - ITALIA
Gặp gỡ các Tập sinh của Tập viện ở Roma - Via Appia và Castelgandolfo.

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 20 đến 21/04/2018 tại São Paulo - BRASILE
Tham dự cuộc họp của nhóm GT cho tiến trình định dạng mới của các Tỉnh dòng Brasile.

SR. NIEVES REBOSO
Ngày 21/04/2018 tại Namaacha - MOZAMBICO
Dự lễ Khấn trọn.

SR. NIEVES REBOSO
Từ 23 đến 24/04/2018 tại Namaacha - MOZAMBICO
Gặp gỡ các Khấn sinh để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho những chặng đường đào luyện của Khấn Sinh”.

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 23 đến 24/04/2018 tại Brasilia - BRASILE
Tham dự Hội nghị Liên tỉnh Brasile (CIB).

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 25 đến 26/04/2018 tại Brasilia - BRASILE
Tham dự Đại hội RSB – Mạng lưới Salesien Brasile (Các Giám tỉnh SDB và FMA).

SR. NIEVES REBOSO
Từ 25 đến 28/04/2018 tại Namaacha - MOZAMBICO
Gặp gỡ các Bề trên để chuyển tải và giới thiệu tài liệu “Định hướng cho những chặng đường đào luyện của Khấn Sinh”.

SR. ALAÍDE DERETTI
Từ 26/04 đến 02/05/2018 tại Cuiabá - BRASILE
Thăm viếng sinh động truyền giáo (BCB).

MẸ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
Ngày 26/04/2018 tại Asunción - PARAGUAY
Cử hành Lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới.

SR. RUNITA BORJA
Từ 27 đến 28/04/2018 tại Sanlucar La Mayor - SPAGNA
Gặp gỡ các Bề trên của Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” (SPA).

SR. RUNITA BORJA
Ngày 29/04/2018 tại Valverde del Camino - SPAGNA
Dự lễ Ghi ơn của Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ” và mừng 125 năm FMA hiện diện tại Valverde del Camino.

SR. NIEVES REBOSO
Ngày 29/04/2018 tại Namaacha - MOZAMBICO
Gặp gỡ Ban Cố vấn Tỉnh dòng.

Quỳnh Anh, FMA chuyển ngữ